“ททท.”จับมือเว็บยักษ์ใหญ่“ไป่ตู้”พัฒนาข้อมูลสินค้าท่องเที่ยวไทย หวังดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพจากจีน

BaiduMap05นายยุทธศักดิ์  สุภสร  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.)  และ มร. หู โหย่ง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ บริษัทไป่ตู้ (Baidu) สำนักงานใหญ่ ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่าง ททท. กับ บริษัทไป่ตู้ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร ททท. หวังดันยอดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และมีรายได้การท่องเที่ยวจากตลาดนี้ในปี 2559 ไม่ต่ำกว่า 509,135 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 35.4  โดยการลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว มีสาระสำคัญในการกระชับความร่วมมือระหว่างกัน พร้อมทั้งร่วมกันพัฒนากลยุทธ์และช่องทางสื่อสารที่เข้าถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพของสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านการบริการออนไลน์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ททท. และไป่ตู้จะเผยแพร่ข้อมูลสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเป็นเส้นทางให้นักท่องเที่ยววางแผนการเดินทางได้ง่าย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมแล้วที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก เพื่อกระจายนักท่องเที่ยวคุณภาพของจีนไปยังเมืองรองต่าง ๆ

ททท. และ ไป่ตู้ จะร่วมจัดทำ Smart Guide ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบเสียง เปรียบเสมือนมีมัคคุเทศก์ส่วนตัว ที่พร้อมให้ข้อมูลและประวัติความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยไป่ตู้ได้เริ่มดำเนินการนำร่องแล้ว 2 จุด คือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร และปราสาทสัจธรรม เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งทั้งสองสถานที่นั้น เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวจีน รวมถึงข้อมูลแนะนำร้านอาหาร จะมีการแนะนำเมนูยอดนิยม ส่วนผสมของอาหาร ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความเข้าใจอีกทั้งช่วยลดอุปสรรคด้านการสื่อสารให้แก่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเอง

Social profiles