ธรรมดีทัวร์เชิญชวนคนไทย ท่องเที่ยวไปบนเส้นทางแห่งศรัทธา

ธรรมดีทัวร์จัดทริปสุดพิเศษ ร่วมเดินทางบนเส้นทางแห่งศรัทธากลางปี 2559 บินลัดฟ้าสู่ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานสมปรารถนาดั่งใจหวังทุกประการ

เดือนสิงหาคม 2559 “The Best of Kashmir” มงกุฎเพชรของอินเดีย สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย  ดินแดนที่เต็มไปด้วยทุ่งหญ้ากว้างใหญ่และป่าสน มีสวนดอกไม้สวยงามละลานตา โอกาสพิเศษที่จะได้ร่วมสัมผัสกับสิ่งมหัศจรรย์ของโลก  ทัชมาฮาล  อนุสรณ์สถานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ นอกจากนี้ยังมีสถานที่สำคัญ ๆ อีกมากมาย อาทิ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเดลี  พุทธสถานแห่งปารีหัสสะปุระ พุทธสถานที่ได้รับสมญานามว่า “ราชธานีแห่งพุทธศาสนา” พาฮาลแกมเมืองหุบเขาแกะ  ซากโบราณสถานอะวันตีปุระ ที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 9 ฯลฯ เดินทางตั้งแต่วันที่ 9 – 14 สิงหาคม 2559 หกวันห้าคืน

ผู้ที่สนใจสามารถร่วมเดินทางไปพร้อมกับธรรมดีทัวร์ได้ สามารถสำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 685 2255 หรือ www.dmgbooks.com,www.facebook.com/DhamdeeTour

Social profiles