เรื่องของเบรกมือ Parking Brake

เบรกมือ1หน้าที่หลักๆ ของเบรกมือคือ การใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้รถเกิดการเคลื่อนที่หรือเลื่อนไหล และจะใช้งานในขณะที่รถหยุดหรือจอดสนิทเท่านั้น เพราะเบรกมือนั้นจะทำหน้าที่เพียงแค่ ห้ามล้อเพียง 2 ล้อเท่านั้น หากท่านขับขี่ในขณะที่เบรกมือยังค้างอยู่อาจทำให้รถเสียการทรงตัวและหมุนได้ เนื่องจากเบรกจับที่ล้อหลังเท่านั้น
สำหรับการดูแลและการปรับตั้งก็ต้องยกให้เป็นหน้าที่ของศูนย์บริการหรืออู่ซ่อม เพียงแต่เมื่อเราใช้งานเราจะรู้ว่าเบรกมือที่เราใช้อยู่นั้นปกติอยู่หรือไม่ แล้วก็ดูเรื่องข้อควรระวังในการใช้งานของเบรกมือด้วย ส่วนเรื่องการปรับตั้งโดยทั่วไปจะปรับตั้งทุกๆ 1 ปี
ส่วนของควรระวังนั้น ไม่ควรดึงเบรกมือเมื่อท่านจอดขวางรถผู้อื่นอยู่ หลังการวิ่งผ่านน้ำมา เช่น ลุยน้ำท่วม ลักษณะนี้ถ้าเพิ่งผ่านน้ำมาไม่ควรดึงเบรกมือไว้ เนื่องจากบางครั้งเบรกมือจะติดค้าง ถึงแม้ว่าจะปลดเบรกแล้วก็ตาม ควรหาหินมาขัดที่ล้อไว้ แต่ถ้าวิ่งมานานจนภายในแห้งหมดแล้ว ก็ไม่มีปัญหาอะไร มีอีกสิ่งหนึ่งที่ควรระวังไว้คือ ขณะที่มีการใช้เบรกมากๆ เช่น เวลาที่ท่านขับรถลงเขา ไม่ควรดึงเบรกมือโดยทันที เพราะจะทำให้ดรัมเบรกหรือจานเบรกโก่งงอได้ในระยะยาว
ปัญหาที่พบบ่อย
ไฟเบรกมือเบรกติด เนื่องจากโดนน้ำหรือวิ่งผ่านน้ำมาแล้วดึงเบรกมือเลย ถ้าเกิดติดขึ้นมาให้เคลื่อนรถเดินหน้าหรือถอยหลังก็จะทำให้เบรกหลุดได้ แต่ไม่ควรทำบ่อยๆ เพราะจะทำให้ชิ้นส่วนภายในเสียหายได้
ไฟเบรกมือค้าง ทั้งๆ ที่ปลดเบรกมือแล้วอย่างนี้ก็ต้องดูที่สวิตช์ ที่อาจจะค้างได้ ให้ช่างตรวจเช็คดู
เบรกมือไม่อยู่ ทั้งๆ ที่ดึงสุดแล้ว แก้ไขโดยให้ช่างปรับตั้งระยะให้ถูกต้อง
เรื่องของเบรกมือนั้น เป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถควรรู้ถึงวิธีการใช้ หลักการเบื้องต้น และข้อควรระวังในการใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และที่สำคัญคือ ทำให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานเมื่อเราจำเป็นต้องใช้

Previous post การบำรุงดูแลรักษา รถระบบแก๊ส
Next post การดูแลพรม หรือ เบาะผ้า
Social profiles