“โครงการ ลอรีเอะ Sis ACT” ครบรอบ 20 ปี

คุณอนุตรา คูวินิชกุล ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์อาวุโส ฝ่ายการตลาด ธุรกิจสินค้าอุปโภค บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า โครงการ “ลอรีเอะ Sis ACT เป็นกิจกรรมที่ลอรีเอะตั้งใจทำขึ้นเพื่อให้ความรู้กับน้อง ๆ สาววัยใสที่เพิ่งเริ่มมีประเดือน ให้เข้าใจกับเปลี่ยนแปลงของร่างกาย รู้วิธีการดูแลตัวเองอย่างถูกต้องในช่วงที่มีประจำเดือน ไปจนถึงการเลือกใช้ผ้าอนามัยอย่างเหมาะสม ให้น้อง ๆ เตรียมตัวเข้าสู่วัยสาวได้อย่างมั่นใจ เหมือนการส่งต่อเรื่องราวดี ๆ และมีประโยชน์จากพี่สาวถึงน้องสาว

จุดเริ่มต้นของโครงการ มาจากการที่ลอรีเอะเล็งเห็นความสำคัญของการมีประจำเดือนครั้งแรก ซึ่งถือเป็นช่วงที่สำคัญของผู้หญิงทุกคน ที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงในร่างกายหลายด้าน ดังนั้นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อให้น้อง ๆ สามารถปรับตัวเข้าสู่วัยสาวได้อย่างมั่นใจนั้นเป็นเรื่องสำคัญมาก ลอรีเอะจึงได้ริเริ่มโครงการ “ลอรีเอะ Sis ACT” ขึ้นมา เพื่อเดินสายให้ความรู้กับน้องๆโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ ภายใต้รูปแบบของ Edutainment Program ที่ให้ความรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน โดยเฉลี่ยประมาณ 170 200 โรงเรียนต่อปี จนถึงวันนี้ที่ดำเนินโครงการมาครบ 20 ปี ก็นับว่า“ลอรีเอะ Sis ACT” ได้ให้ความรู้กับสาว ๆ มากว่า 1 ล้านคนแล้ว

สำหรับปีนี้ ลอรีเอะยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรม “ลอรีเอะ Sis ACTให้กับน้องๆ อย่างต่อเนื่อง โดยได้เริ่มกิจกรรมมาตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน ที่ผ่านมา และจะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2560 โดยจำนวนโรงเรียนที่ตั้งเป้าไว้สำหรับปีนี้คือ 250 โรงเรียน ซึ่งต้องถือว่ามากที่สุดตั้งแต่มีการจัดทำโครงการมา นอกจากนี้ยังมีการจัดทำเว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทางให้น้อง ๆ ได้เข้ามาหาความรู้เพื่อเข้าสู่วัยสาวได้ตลอดเวลา ซึ่งนอกจากความรู้ดี ๆ ก็ยังมีกิจกรรมให้ได้ร่วมสนุกกันตลอดทั้งปีอีกด้วยที่ http://www.lauriermybrand.com/sisacthappyschool/   
 

Previous post 3M แถบสะท้อนแสงไดมอนด์เกรด สำหรับยานพาหนะ
Next post NCI เตือนหญิงไทยเสี่ยงตายสูง “จากมะเร็งเต้านม”
Social profiles