LINE ผนึกเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่เขตกรุงเทพฯ บริการ LINE TAXI: Thai Taxi 4.0

LINE และเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่เขตกรุงเทพมหานคร ประกาศความร่วมมือในพิธีลงนามเซ็นสัญญาร่วมพัฒนาบริการ LINE TAXI โดยนำความแข็งแกร่งของ LINE ด้านจำนวนผู้ใช้งาน และศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี ผนวกกับเครือข่ายคนขับแท็กซี่ถูกกฎหมายกว่า 60,000 ราย ภายใต้เครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่เขตกรุงเทพมหานคร ในการยกระดับประสบการณ์การใช้บริการแท็กซี่ที่สะดวกและรวดเร็วให้กับผู้ใช้งานชาวไทย ด้วยการพัฒนารูปแบบการให้บริการที่ง่ายดายยิ่งขึ้นผ่าน LINE โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือให้ทุกคนสามารถใช้บริการ LINE TAXI ผ่านเครือข่ายคนขับแท็กซี่ของสหกรณ์แท็กซี่เขตกรุงเทพมหานคร จึงรับประกันได้ว่าผู้ใช้งานจะสามารถรับบริการแท็กซี่ได้แม้ในช่วงเวลาฝนตกหรือชั่วโมงเร่งด่วน โดยไม่ต้องเสียเวลารอนาน นอกจากนี้แล้วอีกหนึ่งวัตถุประสงค์สำคัญ คือ การยกระดับมาตรฐานและความเป็นอยู่ของคนขับแท็กซี่ในประเทศไทย ด้วยจำนวนลูกค้าเรียกใช้บริการ และรายได้ที่มากขึ้น รวมถึงความปลอดภัยของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ซึ่ง LINE TAXI ถือเป็นแท็กซี่ไทยภายใต้แนวคิด Taxi 4.0 ที่พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องตามนโยบายของกรมการขนส่งทางบก และถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย จึงนับเป็นกำลังสำคัญในการนำพาอุตสาหกรรมแท็กซี่ไทยเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) โดยLINE TAXI จะเริ่มให้บริการภายในสิ้นปี 2017

 

 

LINE TAXI ถือเป็นบริการลำดับที่ 5 ภายใต้การดำเนินงานของ LINE MAN หลังจากบริการสั่งซื้ออาหาร (Food Delivery) แมสเซนเจอร์ (Messenger) สั่งของสะดวกซื้อ (Convenience Goods) และส่งพัสดุ (Postal) ที่เราสร้างสรรค์ขึ้นจากความต้องการของผู้ใช้งาน LINE ในประเทศไทย โดยปัจจัยด้านการขนส่ง (Transportation)  ถือเป็นบริการที่ผู้บริโภคชาวไทยมีความต้องการเป็นอย่างสูง แต่เป็นที่น่าแปลกใจว่า ด้วยจำนวนแท็กซี่ในกรุงเทพฯ ที่มีอยู่มากกว่า 90,000 คัน และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่เข้ามาให้บริการในปัจจุบัน ยังไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้งานได้อย่างตรงจุด ผู้ใช้งานยังคงต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาการไม่สามารถเรียกแท็กซี่ได้ในช่วงเวลาเร่งด่วนหรือฝนตก การปฏิเสธผู้โดยสาร หรือแม้กระทั่งความรู้สึกไม่ปลอดภัยในการใช้บริการ

 

Social profiles