ท่องเที่ยวดินแดนทวารวดี ร่วมชมศิลปะ และชิมอาหาร 5 ชาติพันธุ์

ว่ากันว่าเสน่ห์ของการท่องเที่ยววิถีไทยคือ การได้สัมผัสธรรมชาติ วัฒนธรรม และตัวตนของคนไทยที่เรียบง่าย จริงใจ อัธยาศัยดี และดินแดนหนึ่งที่รวมสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้ชัดเจนที่สุด เห็นจะหนีไม่พ้น “จังหวัดสุพรรณบุรี” ด้วยสำเนียงเสียง “เหน่อ” ที่เป็นอัตลักษณ์ สืบทอดกันยาวนานของคนสุพรรณ โดยไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงให้เหมือนผู้อื่น บ่งบอกถึงความใสซื่อ ตัวตน และความภาคภูมิใจที่ได้เกิดบนดินแดนทวารวดี ที่มีประวัติศาสตร์แห่งนี้ 
“สุพรรณบุรี” เป็นจังหวัดเก่าแก่อยู่ทางภาคตะวันตกของไทย มีอายุถึงยุคหินใหม่ประมาณ 3,500-4,000 ปี สืบต่อเนื่องกันเรื่อยมาจนถึงยุคสัมฤทธิ์และเหล็กอายุราว 2,500 ปี ล่วงเข้าสู่ยุคสุวรรณภูมิ ฟูนัน อมรวดีทวารวดี ลพบุรี อู่ทอง อยุธยา จวบจนถึงยุคปัจจุบัน เรื่องราวของเมืองอู่ทอง หรือจังหวัดสุพรรณบุรี กลายเป็นตำนานที่เล่าขานสืบต่อไปชั่วลูก ชั่วหลาน และถือว่าเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์มาก เพราะมีชาติพันธุ์ต่าง ๆ อยู่อาศัยถึง 5 ชาติพันธุ์ ได้แก่ 1.ชาติพันธุ์ไทยทรงดำ 2. ชาติพันธุ์ลาวเวียง 3. ชาติพันธุ์ลาวครั่ง 4.ชาติพันธุ์ไทพื้นถิ่น และ5.ชาติพันธุ์ไทจีน แต่ละชาติพันธุ์จะมีรูปแบบการใช้ชีวิต การประกอบอาชีพ ที่แตกต่างกันไป และวันนี้เมืองสุพรรณบุรี ก้าวสู่โลกกว้างอีกครั้ง กับการจัดงานท่องเที่ยววิถีไทย วิถีถิ่น ดินแดนทวารวดี “Suphanburi The History Of ASIA 

นายเสฐียรพงษ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสุพรรณบุรี เล่าให้ฟังว่า งานท่องเที่ยววิถีไทยวิถีถิ่นดินแดนทวารวดี “Suphanburi The History Of ASIA”ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและอารยธรรมของเมืองสุพรรณบุรี โดยงานท่องเที่ยววิถีไทย วิถีถิ่นดินแดนทวารวดี “Suphanburi The History Of ASIA” นี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 20 สิงหาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. ณ สนามแข่งรถเสมอกัน รวม 4 วัน โดยไฮไลท์ของงานเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การแสดงโชว์พร้อมแสง สี เสียง ด้วยเทคนิค 4D Mapping  การแสดงพลุประกอบแสง สี เสียง และบทเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทุกคืน 4 คืน 4 บทเพลง  และการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกคืน พร้อมชมนิทรรศการผสมผสานกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของทั้ง 5 ชาติพันธุ์และเทคโนโลยี AR ที่ล้ำสมัย  ทำให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสถึงกลิ่นอายของความเป็นอาณาจักรทวารวดี กับบรรยากาศที่รายล้อมด้วยขนบธรรมเนียม ประเพณี ของแต่ละชาติพันธุ์ และการเลือกซื้อสินค้า OTOP ของจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการจัดทำซีรีย์ชุด “รักเหน้อเหน่อ” (The History Love Secret) ที่จะนำเสนอประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีของ 5 ชาติพันธุ์ในรูปแบบสมัยใหม่ โดยใช้การเล่าเรื่องผ่านตัวละครและสถานการณ์ที่ที่แตกต่างออกไป กระตุ้นให้เกิดความเข้าใจทั้งภาษา วัฒนธรรม วิถีชีวิต และบรรยากาศสถานที่ถ่ายทำจริง จะได้สัมผัสกับธรรมชาติ วิถีชีวิต ชาวบ้าน และชุมชนของแต่ละชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่อำเภออู่ทอง และอำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยความพิเศษของซีรีย์ชุดนี้ มีเนื้อหาสอดแทรกเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่ทรงช่วยเหลือประชาชนคนไทย ทั้งประเทศ ซึ่งรวมไปถึงชนเผ่าเก่าแก่ในจังหวัดสุพรรณบุรี ไม่ว่าจะเป็น พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี , พระราชดำรัส ด้านการเกษตร , เศรษฐกิจพอเพียงและการใช้ชีวิตอย่างพอดี เป็นต้น 
 
Previous post ศรีสุขสันต์ รีสอร์ท จ.กระบี่
Next post ชบาฯ แจกบัตรคอนเสิร์ตฟรี ในมหกรรม “ G-Day Music Festival 2017 ”
Social profiles