องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับภาคเอกชน เปิดงานสิ่งแวดล้อมศึกษา

พันตำรวจเอก ธงชัย เย็นประเสริฐ (คนที่ 6 จากซ้าย) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมงานสิ่งแวดล้อมศึกษา ตอน Green & Clean “โรงเรียนสีเขียว ปีที่ 2”  ในโครงการคลองสวยน้ำใส จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกประชาชน เยาวชน นักศึกษาและนักเรียน ให้ใส่ใจและมีจิตสำนึกในการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะแม่น้ำคู คลอง  และเพื่อเทิดพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร” และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชดำริต่างๆ ของ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9”  โดยมีนายอุดร ระโหฐาน (คนที่ 5 จากซ้าย)  ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี,  นางสุจิตรา โตตาบ (คนที่ 4 จากซ้าย) นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี,  ดร. อมรา ปฐภิญโญบูรณ์ (คนที่ 2 จากซ้าย) อุปนายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี, ผู้อำนวยการโรงเรียนเล็กอนุสรณ์ ,คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนเอกชน พร้อมด้วยนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดนนทบุรี และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่น ณ ชั้น 4 เวส์เกตฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้

Social profiles