สมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรป ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

คุณภารณี จิตรกร นายกสมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรป ในพระบรมราชูปถัมภ์ปถัมภ์ พร้อมคณะกรรมการบริหารได้นำอุปกรณ์การศึกษา สิ่งของอุปโภคบริโภค จัดทำมุมศาสตร์พระราชาในห้องสมุด พร้อมทั้งมอบหนังสือต่าง ๆ มอบให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ มอบค่าซ่อมปรับปรุงห้องพักครู ห้องสุขา และเลี้ยงอาหารกลางวัน ต่อเนื่องจากแรลลี่การกุศล “รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน – ตามรอยเสด็จฯ” สมาคมฯขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ร่วมบริจาคของ และเงินให้แก่โรงเรียน และเด็ก ๆ ในครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะ

 

 

 

 

 

 

Social profiles