ช้อป ฟิน กิน เที่ยว ครบจบที่เดียว OTOP ภูมิภาค

ตามที่รัฐบาล ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดย กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นทีี่สั่งสมมาแต่อดีต มาผสมผสานกับทรัพยากรนชุมชน แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน และจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และชุมชน ก่อให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ โดยภาครัฐจะให้การสนับสนุนทั้งในด้านการบริหารจัดการ การผลิต การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน และการส่งเสริมช่องทางการตลาด

โครงการจัดงาน OTOP ภูมิภาค เป็นโครงการหนึ่งที่ช่วยเพิ่มช่องทางการตลาด และเปิดโอกาสให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีแนวคิดการจัดงาน “ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ภูมิปัญญาสากล” ภายใต้สโลแกน “ช้อป ฟิน กิน เที่ยว ครบจบที่เดียว โอทอปภูมิภาค” ภายในงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 3 – 5 ดาว ทั่วประเทศ โดยการจัดแสดงสินค้าประเภทอาหาร/ เครื่องดื่ม/ เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย/ ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก/ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร  มาจัดแสดงและจำหน่าย และมีโซนจำหน่ายอาหาร “ชวนชิม” อาหารดี 4 ภาค และที่พลาดไม่ได้ คือ จะมีสินค้าดีนาทีทอง โปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม และลุ้นรางวัลฟรีภายในงานทุกวัน และหากช้อปสินค้าครบ 500 บาทในหนึ่งร้านค้า สามารถนำใบเสร็จมารับคูปองชิงโชค ลุ้นรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้า และสร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง ทุกวัน ๆ ละ 2 เส้น และลุ้นรับสร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท ในวันสุดท้ายของการจัดงานทุกจังหวัด

งาน OTOP ภูมิภาค 2561 กำหนดการจัดงานทั้งสิ้น 5 ครั้งในพื้นที่ 5 จังหวัด

ครั้งที่ 1 จ.สุราษฎร์ธานี  วันที่ 1 – 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง

ครั้งที่ 2 จ.ระยอง วันที่ 9 – 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัด

ครั้งที่ 3 จ.ขอนแก่น วันที่ 10 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง

ครั้งที่ 4 จ.ภูเก็ต วันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เวทีกลางสะพานหิน

ครั้งที่ 5 จ.นครสวรรค์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2561 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง (ลานเสือป่า)

เชิญชวนมาเที่ยวงาน “OTOP ภูมิภาค 2561 ” “ช้อป ฟิน กิน เที่ยว ครบจบที่เดียว โอทอปภูมิภาค” รวบรวมผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าที่มีคุณภาพมาจำหน่ายให้เลือกซื้อแบบเบ็ดเสร็จที่เดียว ในราคาที่เป็นธรรม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ผลิต อันจะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ ฐานรากของประเทศให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป

Social profiles