รพ.ลาดพร้าว เปิดอาคารใหม่รองรับกลุ่มโรคผู้สูงอายุเฉพาะทาง

โรงพยาบาลลาดพร้าว ขยายพื้นที่ให้บริการ เพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาล โดยเปิดอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ขึ้น รองรับกลุ่มโรคผู้สูงอายุ โดยชูจุดเด่นความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉพาะทาง ประกอบด้วย ภายในอาคารประกอบด้วยศูนย์ต่าง ๆ ได้แก่ ศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป และศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร ศูนย์ CT Scan และ MRI หอผู้ป่วยใน โดยมุ่งเน้นการดูแลรักษาเฉพาะทางแก่ผู้รับบริการ ด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัย และการบริการที่ประทับใจ พร้อมเปิดตัว “โครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม และผ่าตัดต้อกระจกสำหรับผู้สูงอายุ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย” ในวาระครบรอบ 25 ปีโรงพยาบาลลาดพร้าว

โดยได้รับผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยเทคนิคการผ่าตัดแบบแผลเล็ก จำนวน 25 ข้อเข่า และผ่าตัดโรคต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และใส่เลนส์เทียม จำนวน 25 ดวงตา ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยสูงอายุที่ขาดโอกาส หรือประสบปัญหาเรื่องค่ารักษาพยาบาล ให้สามารถเข้าถึงการบริการได้สะดวก และลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ

ซึ่งมีเงื่อนไขสำคัญคือ ผู้ป่วยต้องมีสัญชาติไทย มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย ผ่านการประเมินตรวจสอบรับรองฐานะจากคณะกรรมการโครงการของทางโรงพยาบาลว่า เป็นบุคคลที่มีรายได้น้อย และเป็นผู้มีสิทธิการรักษาพยาบาลภายใต้หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องผ่านการตรวจวินิจฉัยด้านสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาล มีผลการตรวจยืนยันว่าเป็นโรคดังกล่าวจริง มีเอกสารส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัด ซึ่งระบุถึงหัตถการที่ต้องเข้ารับการรักษาโรคตามที่โครงการกำหนด และต้องไม่มีโรคประจำตัว หรือภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการรักษา เป็นต้น

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ศูนย์กระดูกและข้อ และศูนย์โรคตา ทางโรงพยาบาลจะเตรียมเอกสารตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการใช้สิทธิต่าง ๆ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้ป่วย หากผ่านการประเมินสิทธิและคุณสมบัติครงถ้วน ก็จะมีการนัดทำการรักษาพยาบาล เข้าสู่กระบวนการดูแล รักษา และพักฟื้น รวมถึงการตรวจติดตามอาการหลังการรักษา อย่างต่อเนื่อง โดยเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวนตามที่โครงการระบุ หรือ ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2561

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่ ♦ ฝ่ายกิจกรรมเพื่อชุมชนและองค์กรสัมพันธ์ โทร. 02-530-2556 ต่อ 1837 หรือ 091-885-4253  ♦ ศูนย์กระดูกและข้อ (โครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม) โทร. 02-530-2556 ต่อ 3400, 3401  ♦ ศูนย์โรคตา (โครงการผ่าตัดต้อกระจก) โทร. 02-530-2556 ต่อ 2440, 2441

Previous post เครื่องแต่งกายคู่รัก HORNBILL ร่วมกับมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก จัดกิจกรรม “วันรักนกเงือก”
Next post สมูทโตะ จัดแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ ฉลองยอดขาย 90 ล้านชิ้น
Social profiles