สมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรปในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมรับประทานอาหารค่ำ กับเอกอัครราชทูต ยุโรป

สมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรปในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดยคุณภารณี จิตรกร นายกสมาคม นำคณะกรรมการและทีปรึกษากิตติมศักดิ์ พบท่านเอกอัครราชทูต ยุโรปพื่อพูดคุยเชื่อมความสัมพันธ์ พร้อมแนะนำสมาคม และคณะกรรมการ รวมถึงแนะนำที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พร้อมกันนี้ได้รับประทานอาหารค่ำร่วมกัน ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ. พันธ์ุทิพย์ สวีท สาทร

เรียงจากซ้ายไปขวา 1. Dr. Kevin (spouse ฑูตโปรตุเกส) 2. H.E.Mr. Francisco Vanz Patto (Portugal) 3. Mrs. Lucia Prügel (Spouse to German Ambassador) 4. H.E. Mr. Peter Prügel (Germany) 5. คุณภารณี จิตรกร  นายกสมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรปในพระบรมราชูปถัมภ์ 6. Mrs. Olga Tapiola (Spouse to EU Ambassador) 7. H.E.Mr.Pirkka Tapiola (EU Ambassador) 8. H.E. Mr. Waldemar Dubaniowski ( Poland) 9. Dr.Fabio de cillis  Trade Commissioner (Italy)

 

 

Social profiles