“สิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 12”

คุณรวินทร์ ชมพูนุชธานินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ร่วมยินดีกับนิสิตนักศึกษา 8 ทีมสุดท้ายที่เข้าร่วม “โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 12” งานประกวดสารคดีเชิงข่าวระดับอุดมศึกษาซึ่งเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่แสดงความสามารถด้านงานสื่อสารมวลชนอย่างมืออาชีพ โดยนิสิตทีม สเมิฟ มหาวิทยาลัยราชนเรศวร คว้ารางวัลชนะเลิศ ส่วนนักศึกษาทีมทีม EQUATION มหาวิทยาลัยรังสิต รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นักศึกษาทีม Green House มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

Social profiles