เปิด “SEAC ศูนย์พัฒนาผู้นำและผู้บริหารระดับสูง” ในเมืองไทย ทันสมัยและครบวงจรที่สุดในอาเซียน

“SEAC” (เอสอีเอซี หรือ South East Asia Center) คือ ศูนย์พัฒนาผู้นำและผู้บริหารระดับสูงที่ครบวงจรและใหญ่ที่สุดแห่งแรกในอาเซียน” ด้วยงบดำเนินการกว่า 300 ล้านบาท มุ่งขยายขอบเขตวิสัยทัศน์ ในการทำภารกิจเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรและบุคลากร ไม่เพียงแค่ในประเทศไทย แต่ครอบคลุมไปในระดับประชาคมอาเซียน

โดยหมายมั่นให้ SEAC เป็นศูนย์พัฒนาผู้นำและผู้บริหารระดับสูงที่องค์กรชั้นนำเลือก เพื่อมาศึกษาเรียนรู้อย่างใกล้ชิดกับนักคิดทางธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสถาบันระดับโลก ผ่านโปรแกรมการเรียนการสอนที่ถูกออกแบบเป็นพิเศษให้เหมาะสมและสอดคล้องในแต่ละธุรกิจ โดยภายในปีนี้ SEAC ยังตั้งเป้าเดินหน้าพัฒนาองค์กรในเมืองไทยและอาเซียนกว่า 500 องค์กร SEAC แตกต่างอย่างโดดเด่นจากศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป เนื่องจาก SEAC ได้รับเอกสิทธิ์Exclusive Partnership จากสถาบันการศึกษาและเทรนนิ่งชั้นนำของโลก อาทิ Stanford Center for Professional Development มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด, สถาบันอาร์บิงเจอร์ (The Arbinger Institute), สถาบันเคน บลานชาร์ด (The Ken Blanchard Companies), สถาบันทิเรี่ยน (Tirian) ฯลฯ

SEAC คือ ศูนย์พัฒนาผู้นำและผู้บริหารระดับสูงที่ใหญ่ที่สุดแห่งแรกของอาเซียน ประกอบด้วยทีมงานที่ปรึกษา ผู้อบรม และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพองค์กรและทรัพยากรมนุษย์มากกว่า 50 ท่าน ผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจและแนวความคิดทางด้านธุรกิจใหม่ ๆ ที่พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะต่าง ๆ ให้แก่ผู้บริหารยุคใหม่ที่ต้องการสร้างความแตกต่างให้กับตนเองและองค์กร SEAC ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ บนพื้นที่ใหญ่กว่า 4,550 ตารางเมตร 3 ชั้น ของอาคาร FYI Center (ซึ่งออกแบบมาให้เป็นอาคารประหยัดพลังงานตามมาตรฐาน LEED หรือ Leadership in Energy and Environmental Design) บนสี่แยกถนนพระราม 4 ตัดกับถนนรัชดาภิเษก จัดสรรพื้นที่ให้เป็นห้องเรียนรู้อย่างครบวงจร พื้นที่สำหรับทำงานร่วมกันของผู้นำองค์กรต่าง ๆ และพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมหลากหลายขนาด โดยห้องจัดกิจกรรมที่ใหญ่ที่สุดนั้นสามารถรองรับได้มากถึง 180 คน โดยจัดโครงสร้างธุรกิจหลักเป็น 4 ประการ ได้แก่ 1. การพัฒนาผู้นำและผู้บริหารระดับสูง  2. การทำวิจัยทางวิชาการ  3. การให้บริการที่ปรึกษา  4. การเปิดพื้นที่เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา 

Previous post อีฟแอนด์บอย ฉลองครบรอบก้าวสู่ปีที่ 12 เดอะบิวตี้ เดสทิเนชั่น
Next post “อรอนงค์”นางสาวไทยสร้างแบรนด์เครื่องสำอาง ส่งเซรั่ม “B-ORN” ตีตลาดเน้นช่องทางขายออนไลน์
Social profiles