ดร.กันธิชา มิสซิส ยูนิเวิร์ส เข้าร่วมตั้ง “พรรคคนรุ่นใหม่ไทย” มุ่งขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ

29 มี.ค 61 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ดร.กันธิชา ฉิมศิริ มิสซิส ยูนิเวิร์ส ว่าที่หัวหน้าพรรค และผู้ก่อตั้ง เข้ายื่นจดจัดตั้ง “พรรคคนรุ่นใหม่ไทย” โดยทางดร.กันธิชา กล่าวว่า พรรคคนรุ่นใหม่ไทย มุ่งมั่นที่จะเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศและทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

โดยเน้นให้คนไทยทุกคนมีการศึกษาที่ดี ด้วยการให้มีสวัสดิการเรียนฟรีถึงปริญญาตรี เพื่อเพิ่มศักยภาพของเยาวชนในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความยั่งยืน ซึ่งพรรคเห็นว่าการพัฒนาด้านใดก็ตามควรเริ่มจากการพัฒนาด้านการศึกษา เพราะทรัพยากรมนุษย์มีความสำคัญที่สุด จากนั้นจึงจะต่อ​ยอดไปสู่การพัฒนาด้านอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง ซึ่งจะส่งผลให้สังคมไทยอุดมไปด้วยคนที่มีคุณภาพ ขณะเดียวกันถ้าคนมีการศึกษาดี มีรายได้ดี ก็จะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีไปด้วย สังคมก็จะมีความสุขกันทั่วหน้า และตรงกับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศด้วย โดยพรรคมั่นใจว่าจะส่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ครบ 350 เขตอย่างแน่นอน และถ้าพรรคได้มีโอกาสได้เข้าไปนั่งในสภาเป็นจำนวนมาก ก็จะเสนอคนในพรรคไม่เสนอคนนอก
Social profiles