เคทีซีจัดกิจกรรม “ย้อนกาลเก่า เล่ารัตนโกสินทร์ ยินผ่านวรรณกรรม”

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินชมรม “KTC PR Press Club” จัดกิจกรรม “ย้อนกาลเก่า เล่ารัตนโกสินทร์ ยินผ่านวรรณกรรม” ช่วงรัชกาลที่ 5 – รัชกาลปัจจุบัน โดยมีอาจารย์จุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรม ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ย้อนเรื่องราวของรัตนโกสินทร์ ผ่านมุมมองนักเขียนวรรณกรรมที่หลากหลาย

สะท้อนให้เห็นสังคมและวิถีชีวิตของผู้คนสมัยรัชกาลที่ 5 – รัชกาลปัจจุบัน ตั้งแต่เริ่มวางรากฐานสยามประเทศ เพื่อป้องกันการล่าอาณานิคมจากชาติตะวันตก และปฏิรูปประเทศจนเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ยุคประชาธิปไตย ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร สถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาขึ้น พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อเร็ว ๆ นี้ 

 

Previous post “แพนทีน มาย ซัมเมอร์ สตรอง” พร้อมชวนครีเอทขวดรุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่น
Next post ARTY แสดงความยินดีไทยซุปเปอร์โมเดล และสมาร์ทบอย 2018
Social profiles