มหัศจรรย์โขงนที สะบายดีนครพนม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และจังหวัดนครพนม ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน THAILAND FASCINATION “มหัศจรรย์โขงนที สะบายดีนครพนม” โดยได้รับเกียรติจาก นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนายสมชาย วิทย์ดำรง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นผู้แถลงข่าวในครั้งนี้ ตามที่นโยบายของรัฐบาลได้ประกาศให้ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 1 มกราคม 2562 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” หรือ “Amazing Thailand Tourism Year 2018” เพื่อเป็นการเน้นย้ำให้การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่เกื้อกูลเรื่องความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยาและการต่างประเทศ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อนำประเทศไทยไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่เจริญเติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานของความเป็นไทยโดยนำรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลกที่เติบโตอย่างแข็งแรง  ผนวกกับการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในเรื่องมาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน 55 เมืองรอง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 โดยประชาชนทั่วไปสามารถนำค่าใช้จากการท่องเที่ยวในเมืองรอง เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก มาคิดเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อลดหย่อนภาษีได้ตามจริงสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และสืบเนื่องจากมาตรการภาษีดังกล่าว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้กำหนดแนวทางด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง โดยมุ่งกระตุ้นการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ภายใต้แคมเปญ “Amazing Thailand Go Local หรือ เที่ยวท้องถิ่นไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต” เพื่อกระจายโอกาสในเชิงพื้นที่ คือ การเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองรองและชุมชนอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การกระตุ้นให้เมืองรองต่าง ๆ เกิดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาพื้นที่สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสมดุลในทุกมิติ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้ร่วมกับจังหวัดนครพนม หน่วยงานราชการและเอกชนในพื้นที่ และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดงาน THAILAND FASCINATION “มหัศจรรย์โขงนที สะบายดีนครพนม” ขึ้นในระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน 2561 (เวลา 18.00-23.00 น.) ณ บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองรองที่มีศักยภาพ อีกทั้งภายในงานยังมุ่งเน้นนำเสนอถึงเสน่ห์ความเป็นไทย-อีสาน ทั้งเรื่องประเพณี วัฒนธรรม อาหารการกิน ตลอดจนผลิตภัณฑ์ของใช้ ของที่ระลึก ที่มีความน่าสนใจของจังหวัดนครพนม

ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วยความน่าสนใจต่างๆ อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการ “มหัศจรรย์ เมืองนครพนม” ที่บอกเล่าเรื่องราวของจังหวัดนครพนม พร้อมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่น่าสนใจของจังหวัดนครพนม , กิจกรรมสักการะ 8 พระธาตุประจำวันเกิดจำลองแห่งเมืองนครพนม มาที่เดียวไหว้ครบ 8 พระธาตุ พร้อมแนะนำเส้นทางบุญที่สามารถตามไปไหว้พระธาตุองค์จริงได้ถึงที่, มุมแนะนำที่เที่ยววิถีชุมชน/โฮมสเตย์ในสไตล์ไทย-อีสาน, การออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นเมืองชวนชิม และผลิตภัณฑ์พื้นบ้านขึ้นชื่อ มากกว่า 120 ร้านค้า และพบกับกิจกรรมภาคบันเทิงบนเวที ทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยอีสาน วงดนตรีลูกทุ่ง ตลอดจนการแสดงจากศิลปินรับเชิญ ฯลฯ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดโปรโมชั่นแพ็กเกจเส้นทางท่องเที่ยวหลากหลายเส้นทางภายในจังหวัดนครพนม ไว้สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่สนใจจะเดินทางมาพักผ่อนอีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมได้ที่ FB Fanpage : Thailand Fascination

Social profiles