มูลนิธิเอสซีจี ชวนนักศึกษา “โครงการเยาวชนคนทำดี” ปี 6 ชิงเงินสูงสุดโครงการละ 1 แสนบาท

มูลนิธิเอสซีจี เชิญชวนน้อง ๆ นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ร่วม “โครงการเยาวชนคนทำดี” ปีที่ 6 เพียงรวมกลุ่มกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป แล้วเสนอโครงการสาธารณประโยชน์ที่มีการนำทักษะความรู้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให้ดีขึ้น ซึ่งน้องๆ สามารถเสนอโครงการในนามกลุ่มนิสิตนักศึกษา ชมรมกิจกรรม องค์กรนิสิตนักศึกษา คณะ หรือสาขาวิชา โดยมีอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องและมีอำนาจในการลงนามของสถาบันเป็นผู้รับรองและควบคุมการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ โครงการที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานสูงสุดโครงการละ 100,000 บาท

น้องๆ ที่สนใจสมัครร่วมโครงการ “เยาวชนคนทำดี” สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.scgfoundation.org ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มิถุนายน 2561 หรือติดตามข่าวสารโครงการได้ผ่าน Facebook Fanpage “เยาวชนคนทำดี” และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 02-586-5218 หรือ 02-586-5506

Social profiles