อพท.เดินหน้าเผยแพร่ความรู้ ” ทำท่องเที่ยว…เก่งคนเดียวไม่ได้”

0 0
Read Time:3 Minute, 8 Second

นายสุเทพ เกื้อสังข์ รองผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อชุมชนเชิงบูรณาการ (Certificate in CBT Integrated) ระหว่างวันที่ 21 – 24 พฤษภาคม 2561 รวม 4 วัน ณ โรงแรมไชยแสงพาเลสและชุมชนไทยพวนบางน้ำเชี่ยว จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน ประกอบด้วย ผู้นำชุมชนและผู้แทนจาก 5 ชุมชน ในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง ได้แก่ ชุมชนต้นโพธิ์ อรัญญิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ชุมชนไทยพวนบางน้ำเชี่ยว จังหวัดสิงห์บุรี, ชุมชนบางเจ้าฉ่า จังหวัดอ่างทอง, ชุมชนคลองพระอุดม จังหวัดปทุมธานี และชุมชนปลายบาง จังหวัดนนทบุรี นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนจากหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลางเข้าร่วมอบรม เพื่อผสานกำลังขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนร่วมกัน

นายสุเทพ เกื้อสังข์ รอง ผอ.อพท. กล่าวว่า คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติได้เห็นชอบให้ใช้แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน (CBT Thailand) ที่ อพท.ได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชนทั่วประเทศ อพท.จึงเดินสายจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อชุมชนเชิงบูรณาการ (CBT Integrated) แก่ชุมชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยวครอบคลุม 37 จังหวัด ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561 คาดว่าจะมีผู้ร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 500 คน ซึ่งการอบรมชุมชนและภาคีเครือข่ายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลางครั้งนี้ ถือเป็นเวทีที่ 2 ของการจัดกิจกรรมนี้ ซึ่งในวันที่ 3 ของการอบรมจะมีการลงพื้นที่ศึกษาดูงานการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ชุมชนไทยพวนบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนร่วมกัน

สำหรับเป้าหมายของการจัดกิจกรรมนี้ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแนวทางและเครื่องมือการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้กับชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง ให้สามารถบูรณาการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

“ทำท่องเที่ยว เก่งคนเดียวไม่ได้ ทำท่องเที่ยวโดยชุมชน แม้จะต่างชุมชน ต่างหน่วยงาน หลายคน หลายหัวใจ แต่เป้าหมายต้องเดียวกัน หลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อชุมชนเชิงบูรณาการ หรือ CBT Integrated นี้ ได้รับการพัฒนาขึ้น จากการถอดบทเรียนการทำงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ อพท. มาตลอดระยะเวลา 6 ปี โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ กรณีศึกษา แนวทางปฏิบัติ และข้อควรระวังในการทำงานร่วมกับชุมชนในหลากหลายบริบท ครอบคลุมตั้งแต่ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน การประเมินศักยภาพชุมชน ทักษะการเป็นนักพัฒนาเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง ความเข้าใจมุมมองทางการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และการออกแบบประสบการณ์การท่องเที่ยว ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในกระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่ง อพท.ดำเนินงานในฐานะคณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT Thailand) ยินดีที่จะทำงานร่วมกับทุกภาคีเครือข่าย เพื่อผลักดันให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยประสบความสำเร็จ และเป็นประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง” นายสุเทพ กล่าว

วิทยากรในเวทีนี้ ประกอบด้วย นางสาววรรณวิภา ภานุมาต รองผู้อำนวยการสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน อพท.,วิทยากรสันทนาการและกระบวนการจากสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน อพท., ผู้แทนจากชมรมเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่พิเศษและเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนอันดามัน, นายพรหมเมธ นาถมทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ผู้แทนจากสมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และมี นายสมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7) เป็นประธานกล่าวปิดงาน

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post ทริปแม่ฮ่องสอน ตอนที่ 4
Next post เฌอปราง BNK48 ควงรุ่นใหญ่ อุ๊ หฤทัย แชร์ประสบการณ์งาน 10 ปีซินโครตรอน
Social profiles