แม็คโคร ลงนาม 7 กลุ่มสหกรณ์ทั่วประเทศ สานพลังความร่วมมือสู่การพัฒนาเกษตรกรไทย

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดยคุณศักดา ภักดี  ที่ปรึกษาฝ่ายธุรกิจฟูดเซอร์วิส (แถวนั่งที่ 4 จากขวา) ร่วมลงนามความร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตร 7 กลุ่มทั่วประเทศ เพื่อตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการร่วมมือพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตผลทางการเกษตร อันก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทย โดยมี คุณนิวัติ สุธีมีชัยกุล  (แถวยืนที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คุณเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ (แถวยืนที่ 5 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สายงานบริหารการเงิน และคุณศิริพร เดชสิงห์ (แถวยืนที่ 4 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารธาราพัฒนาการ แม็คโคร สำนักงานใหญ่

Social profiles