DEmark Show 2018 งานออกแบบไทยสไตล์ฟิวชัน พร้อมแจ้งเกิดดีไซน์เนอร์คลื่นลูกใหม่

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  เปิดนิทรรศการ Demark Show 2018 เเสดงผลงานสร้างสรรค์ของนักออกแบบไทยที่ส่งเข้าร่วมโครงการ Design Excellence Award : Demark Award 2018 ใน ๖ สาขาคือ . เฟอร์นิเจอร์ ,. ไลฟ์สไตล์, . ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย,. อุตสาหกรรม, .บรรจุภัณฑ์ และ .กราฟิกดีไซน์ โดยปีนี้มีผลงานที่ผ่านเข้าร่วมกว่า ๔๙๔  ชิ้น จากผู้ประกอบการไทย ๕๒๐ ราย จัดแสดง ณ ชั้น ๒ โซนไลฟ์สไตล์ฮอลล์ และชั้น ๓ โซนลิฟวิ่งแอนด์เทคโนโลยี ภายในห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน เริ่ม ๒๔-๓๑ พฤษภาคมนี้ เปิดให้ประชาชนทั่วไปและผู้สนใจเข้าชมฟรีตลอดการจัดงานอย่างใกล้ชิด โดยภายในงานมีการตัดสินผลงานเพื่อรับรางวัล DEmark ประจำปี ๒๕๖๑ และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันในโครงการ Good Design Award (G-Mark) ณ ประเทศญี่ปุ่นต่อไป

..คฑาทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ดำเนินโครงการ  Design Excellence Award ต่อเนื่องมาจนถึงปีที่ ๑๑ ตามวิสัยทัศน์ของกระทรวงพาณิชย์ที่เล็งเห็นว่า ในประเทศไทยมีผู้ประกอบการ นักออกแบบจำนวนมากที่สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น แตกต่าง และยังคงคุณภาพมาตรฐานสากล ประกอบกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีภารกิจหลักในการสนับสนุน   ผู้ประกอบการไทยให้มีโอกาสขยายฐานการค้าและเพิ่มศักยภาพเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก การค้นหาจุดเด่นของสินค้าแล้วพัฒนาต่อยอดไอเดียเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทันสมัย มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์นับเป็นใบเบิกทางสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและเจาะกลุ่มลูกค้าในต่างประเทศ”

การจัดงาน DEmark Show ในปีนี้เป็นไปตามแนวคิด “Look Back Think Beyond มองย้อนสู่งานดีไซน์สุดล้ำ” เพื่อฉลองโอกาสครบรอบ ๑๑ ปีของการจัดโครงการ และเพื่อให้นักออกแบบไทยได้มองย้อนกลับไปยังแก่นแท้ของวัฒนธรรม ภูมิปัญญาดั้งเดิมเรื่องราวความทรงจำดี ๆในอดีต มาผนวกความทันสมัยของเทคโนโลยี เกิดเป็นการพัฒนาผลงานร่วมสมัย และยังเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในอนาคต

ตราสัญลักษณ์ดีมาร์ค ถือเป็นบททดสอบสำคัญในวงการออกแบบไทย เพราะผู้ที่ได้รับตรารับรองนี้จะต้องผ่านการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่คร่ำหวอดในวงการออกแบบและมีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาที่เปิดรับสมัคร โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาใน ๕ เรื่องคือ .Design Story,.Innovation, .Emotional/Aesthetics, . User impacts และ . Social & Environmental Impacts

ในปีนี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบชาวไทยจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงกรรมการตัดสินรางวัล  G-mark จากประเทศญี่ปุ่นเดินทางมาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัล DEmark 2018 แต่ละปีทางโครงการก็ได้แจ้งเกิดนักออกแบบหน้าใหม่ ที่มีฝีไม้ลายมือการออกแบบผลงานได้อย่างโดดเด่นมากมาย ผู้ที่ชนะการคัดเลือกจะได้สิทธิ์การรับรองคุณภาพจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์โดยสามารถนำตรา DEmark ไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้า ได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันโครงการ G-mark ณ ประเทศญี่ปุ่น  ได้รับการประชาสัมพันธ์สินค้าลงสื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมในประเทศ ได้แก่ งาน STYLE และงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ เช่น งาน Milan Design Week ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี งาน Maison&Objet ประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น และกิจกรรมส่งเสริมการขายภายในร้าน DEmark Concept Store

นางสาวปารีสา จาตนิลพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทสยามพิวรรธน์ รีเทลโฮดิ้ง จำกัด ในฐานะองค์กรผู้สนับสนุนการจัดงาน Demark 2018 กล่าวว่า “ปีนี้นับเป็นปีที่ 4 ที่ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการค้าปลีก เจ้าของและผู้บริหารศูนย์การค้าระดับโลก อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม ให้การสนับสนุนการจัดนิทรรศการ  ดีมาร์ค โชว์ 2018 ทั้งการสนับสนุน ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการนำองค์ความรู้ ทางธุรกิจและการตลาด มาต่อยอดพัฒนาศักยภาพความรู้ ความสามารถของเหล่านักออกแบบและดีไซน์เนอร์ไทย ในการพัฒนาการทำธุรกิจที่ยั่งยืน ยั่งยืน รวมถึงช่วยผลักดันให้ผลงานของคนไทยเป็นที่รู้จักบนเวทีโลก ดังเช่นวิสัยทัศน์ของบริษัทฯให้การสนับสนุน นักออกแบบไทยมาโดยตลอด”

ภายในงานยังมีการสัมมนาในหัวข้อ “Look Back Think Beyond” โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากโครงการ DEmark Award และกรรมการชาวญี่ปุ่นจากโครงการ G-mark มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานออกแบบและทิศทางการสร้างสรรค์งานออกแบบในอนาคต โดยการประกาศผลผู้ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ DEmark จะมีขึ้นในเดือนมิถุนายน และยังสามารถเลือกซื้อสินค้า DEmark ภายในร้าน DEmark Concept Store ได้ตลอดทั้งงาน

ร้านต้นแบบ DEmark Concept Store เป็นร้านค้าชั่วคราวที่นำผลงานที่ได้รับรางวัล DEmark ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๖๐ มาจำหน่าย ในราคาเหมาะสม พร้อมอธิบายแนวคิดการออกแบบผลงานแต่ละชิ้นอย่างชัดเจน  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าและเข้าใจความเป็นมา รวมถึงเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ผลิตที่ได้รับรางวัล

นิทรรศการ DEmark Show 2018 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ชั้น ๒ โซนไลฟ์สไตล์ฮอลล์ และชั้น ๓ โซนลิฟวิ่งแอนด์เทคโนโลยี ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมงานได้ตลอดทั้งวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.demarkaward.net

Previous post Minimal Invasive Surgery (MIS) : การผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็กทางนรีเวช
Next post พีเอฟพีตั้งเป้าโต ด้วยกลยุทธ์ธุรกิจแบบ 4.0
Social profiles