กรุงศรีเปิดตัวกองทุน KFGOOD ชูจุดเด่นเพิ่มโอกาส ถึงเป้าหมายทางการเงินระยะยาวได้เร็วขึ้น

กรุงศรีเปิดตัวกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (Krungsri Good  Life Fund – KFGOOD) ที่ผสมผสานการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายทั้งในส่วนของหุ้นและตราสารหนี้คุณภาพไว้ในกองทุนเดียวบริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุนที่มากด้วยประสบการณ์ คอยดูแลปรับสัดส่วนให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด กองทุน KFGOOD จะช่วยตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ต้องการเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนในเงินลงทุน เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินระยะยาวได้เร็วขึ้นผ่านการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนไม่ให้สูงเกินไป มั่นใจกองทุน KFGOOD จะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าเป็นอย่างดีเช่นเดียวกับกองทุน KFHAPPY ที่ได้เปิดเสนอขายในปี 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งมีจำนวนเงินเข้าลงทุนสูงสุดติด 5 อันดับแรกของอุตสาหกรรม (ที่มา: Morningstar ณ 31 มีนาคม 2561)

ปัจจุบันมีคนจำนวนมากที่มีเงินออมต่ำกว่าที่ควรจะเป็น เนื่องด้วยเหตุผลหลายประการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้ความเข้าใจหรือรูปแบบการออมการลงทุน ทั้งนี้ จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่ากว่า 40% ของคนไทยยังคงออมเงินในรูปของเงินสด หรือมีการลงทุนเฉพาะสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำเพียงเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ชนะเงินเฟ้อเท่านั้น ทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินระยะยาวได้  ด้วยแนวคิดการดำเนินงานของกรุงศรีโดยยึดหลักลูกค้าเป็นศูนย์กลาง  (Customer Centricity) ในการขับเคลื่อนองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและบลจ.กรุงศรี ได้ผสานศักยภาพและทำงานร่วมกันในการนำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงในการลงทุนของลูกค้า

“จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าหุ้นเป็นสินทรัพย์ที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนสูง และเป็นตัวช่วยให้ไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วขึ้นแต่ผู้ลงทุนอาจมีความกังวลใจในเรื่องความเสี่ยง กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD) สามารถตอบโจทย์ผู้ลงทุนกลุ่มนี้ได้ เพราะนโยบายการลงทุนของกองทุน KFGOOD จะกำหนดสัดส่วนการลงทุนในหุ้น REITs กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในระดับไม่เกิน 50% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ทำให้เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น สัดส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มความมั่นคงของเงินลงทุน ทั้งนี้ จุดเด่นของกองทุน KFGOOD คือความยืดหยุ่นในการจัดพอร์ตการลงทุน ในส่วนของหุ้นนั้นผู้จัดการกองทุนสามารถเลือกหุ้นได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านขนาดและประเภทหุ้นที่สามารถลงทุนได้  ในภาวะที่ตลาด   ผันผวนหรือมุมมองการลงทุนในตลาดหุ้นไม่สดใส ผู้จัดการกองทุนสามารถเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ได้สูงถึง 100% ของ NAV เพื่อลดระดับความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน กองทุน KFGOOD นี้ มีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 5: (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) และมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน”

กองทุน KFGOOD มีกระบวนการลงทุนที่แข็งแกร่งจากจุดแข็งของทีมผู้จัดการกองทุนหุ้นและทีมผู้จัดการกองทุน  ตราสารหนี้ที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานและได้รับหลายรางวัลจากการบริหารกองทุน อาทิ  Morningstar Thailand Fund Awards  , Money & Banking Awards** (ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / รางวัลดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแต่อย่างใด) ในส่วนของการคัดสรรหุ้นนั้นจะให้ความสำคัญกับการเยี่ยมชมบริษัท และพบปะผู้บริหารเพื่อวิเคราะห์เจาะลึกปัจจัยพื้นฐานของหุ้นรายตัว และพิจารณาลงทุนในบริษัทที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง มีการเติบโตต่อเนื่อง  ไม่จำกัดขนาดและสไตล์หุ้น ทำให้มีความคล่องตัวในการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะกับภาวะตลาดได้ดี โดยเสนอขายครั้งแรก 25 พ.ค. – 6 มิ.ย. 2561

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ บลจ.กรุงศรี โทร. 02 657 5757 หรือเว็บไซต์  www.krungsriasset.com หรือติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ

Social profiles