พีไอเอ็ม ร่วมกับเครือข่ายด้านการเงินชั้นนำ รู้ทันสังคมปลอดเงินสด

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) จัดงาน PIM Global Forum 2018 ภายใต้หัวข้อ“Cashless Society: FinTech Strategies for an Inclusive Future” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตระหนักรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากสังคมเงินสด ไปสู่แพลตฟอร์มการชำระเงินในรูปแบบดิจิทัลในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (กลาง)  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  ถัดมาเข้าสู่ช่วงเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินชั้นนำจากองค์กรเครือข่ายพันธมิตร อาทิ คุณธัญญพงศ์ ธรรมาวรานุคุปต์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเซนด์ มันนี่ จำกัด  (ที่2จากซ้าย) คุณพิภาวิน สดประเสริฐ  ผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทย Ant Financial Services Group (ขวา)  คุณเดชพล แหลมวิไล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  (ที่2จากขวา)  ร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับสังคมปลอดเงินสด ข้อดี ข้อเสีย และปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลของภาคประชาชนและภาคธุรกิจ ดำเนินรายการโดย ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน (ซ้าย) ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 16 อาคารซีพีออลล์ อคาเดมี่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ

Social profiles