เปิด BDMS Wellness Clinic ศูนย์กลางด้านสุขภาพชั้นนำ

บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด นำโดย มร. เรมอน ฌอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลาง) จัดงาน BDMS Wellness Clinic Sneak Preview เปิดให้ชม BDMS Wellness Clinic ศูนย์ความเป็นเลิศของการมีสุขภาพดี เป็นครั้งแรก เน้นให้บริการทางการแพทย์ด้วยวิธี Preventive Medicine หรือการป้องกันก่อนที่จะเจ็บป่วย เพื่อชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ โดยมี นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ (ซ้าย) ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ชะลอวัยชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและผู้อำนวยการประจำแผนกเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (Regenerative Clinic)  พร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์ จีรี ดโวชัค (Prof. Dr. Jiří Dvořák) (ขวา)  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกล้ามเนื้อและประสาทวิทยาระดับโลก อดีตประธานฝ่ายแพทย์ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ   (ฟีฟ่า) ในฐานะแพทย์ที่ปรึกษาประจำแผนกระบบกล้ามเนื้อและกระดูกและเวชศาสตร์การกีฬา ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพ โดย BDMS Wellness Clinic จะทยอยเปิดบริการคลินิกที่เหลืออีก 5 คลินิกภายในปีนี้

Social profiles