แม็คโคร ร่วมลงนามสัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดยคุณสุภีริยา  เตชะนันท์ (คนที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อส่วนภูมิภาค แผนกสินค้าอาหารสด เป็นตัวแทนร่วมลงนามสัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน ในการซื้อขายสินค้าเกษตรของในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือกับกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตร โดยมีคุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ (คนที่ 3 จากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมเป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจงหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็ว ๆ นี้

Social profiles