โครงการ ฟื้นฟูตำนานด่านวัดขนอน ภายใต้แนวคิด Make THE Difference

ทีเอ็มบี ได้ริเริ่ม กิจกรรมเปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืนขึ้น เมื่อปี 2553 โดยมุ่งเน้นจุดประกายความคิดสร้างสรรค์  สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน และส่งมอบสิ่งดี ๆ กลับสู่สังคม ภายใต้แนวคิด Make THE Difference   เปลี่ยน… เพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น  ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างพนักงานทีเอ็มบีทั่วประเทศ ลูกค้า เยาวชน และชุมชน โดยมีพนักงานทั่วประเทศเป็นผู้จุดประกายและลงมือทำงาน “เปลี่ยน” ชุมชนให้ดีขึ้น โดยเลือกชุมชนที่อยู่ใกล้สาขา เริ่มตั้งแต่การเข้าไปในชุมชนเพื่อสำรวจปัญหาต่าง ๆ  จุดประกายให้คนในชุมชนออกมาช่วยกัน “เปลี่ยน” ร่วมกับทีมอาสาสมัคร  ช่วยกันคิด วางแผน และกำหนดแนวทางในการ “เปลี่ยน”  เพื่อให้เหมาะกับชุมชนหรือตอบสนองความต้องการของชุมชนนั้น ใช้เวลา 3 เดือน  ซึ่งประโยชน์ที่ชุมชนได้รับจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มผลงานหลัก คือ ชุมชนมีรายได้เสริมเกิดเงินทุนหมุนเวียน  มีศูนย์เรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ที่ยั่งยืน  สร้างเสริมสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน รวมทั้งอนุรักษ์และต่อยอดวัฒนธรรมชุมชน 

กิจกรรมเปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืน  มุ่งสร้างประโยชน์ให้ชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยในปีนี้มีโครงการที่เกิดขึ้นจากการจุดประกายของพนักงานทีเอ็มบีจำนวน 37 โครงการ ซึ่ง “โครงการ ฟื้นฟูตำนานด่านวัดขนอน” ก็เป็น 1 ในโครงการของปี 2561 นี้เช่นกัน

วัดขนอน อ.โพธาราม จ. ราชบุรี เป็นวัดที่อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงหนังใหญ่ เป็น 1 ใน 6 ชุมชนดีเด่นของโลกในด้านการฟื้นฟูวัฒนธรรม มีการแสดงหนังใหญ่เป็นประจำทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เดิมบริเวณหน้าวัดขนอนติดกับแม่น้ำเป็นที่เป็นที่ตั้งด่านเก็บภาษีอากรทางเรือ และเป็นตลาดที่แลกเปลี่ยนสินค้า แต่ในปัจจุบันแม่น้ำมีความตื้นเขินความเป็นมาในด้านด่านวัดขนอนจึงเลือนหายไป อาสาสมัครทีเอ็มบีทีมราชบุรี จึงได้เข้าไปสานต่อการฟื้นคืนตำนานด่านวัดขนอนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่น และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนในด้านการอนุรักษ์ศิลปะแขนงต่าง ๆ

นางภัทรวดี ปานเพ็ชร ผู้จัดการเขตธุรกิจสาขาธุรกิจราชบุรี ทีเอ็มบี ได้เข้าไปร่วมพัฒนาชุมชนวัดขนอน  และลงพื้นที่สำรวจชุมชนในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับสาขา เพื่อศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยได้เดินทางเข้ามายังวัดขนอน และร่วมพูดคุยหารือกับนายจฬรรณ์ ถาวรนุกูลพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการแสดงหนังใหญ่ วัดขนอน และพระครูพิทักษ์ศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดขนอน จนได้ทราบถึงปัญหา และเกิดการร่วมพัฒนาชุมชนวัดขนอนในด้านต่าง ๆ

 

ด้านเยาวชน – มีส่วนเข้าไปช่วยส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนในชุมชนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และจัดการระบบหน้าที่ต่าง ๆ ให้แก่เยาวชน เช่น การทำหน้าที่ไกด์นำเที่ยวในการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว การจัดเวลาในการแสดง เพื่อให้เยาวชนมีรายได้เพิ่มเติมในช่วงวันหยุด

ด้านการท่องเที่ยว –  มีส่วนเข้าไปช่วยพัฒนาการจัดการให้แก่ชาวบ้านที่มาค้าขาย และทำให้ตลาดด่านขนอนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และจัดทำ QR Code สำหรับให้นักท่องเที่ยวมาสแกน เพื่อทราบถึงประวัติของวัดขนอน ตลอดจนทำป้ายแผนที่บอกเส้นทางการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมครบทุกสถานที่ในชุมชนด่านวัดขนอน

ด้านภูมิทัศน์ –  ร่วมกันเข้าไปดูแลในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบวัดขนอน และตลาดด่านขนอน ให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่น่าสนใจ วัดขนอน จัดเป็นวัดที่อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการแสดงหนังใหญ่ และได้รับรางวัลการขึ้นทะเบียนทางยูเนสโก เป็นมรดกทางวัฒนธรรมโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ACCU) เมื่อ มิถุนายน พ.ศ. 2550 และวันที่ 8 มิถุนายน 2550 ทางคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของยูเนสโกประกาศให้ “การสืบทอดและฟื้นฟูหนังใหญ่วัดขนอน” ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 6 ชุมชนดีเด่นของโลกที่มีผลงานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมเชิงนามธรรม (The safeguarding of Intagible Cultural Heritage : ICH) แต่เดิมบริเวณหน้าวัดขนอนติดกับแม่น้ำเป็นที่ตั้งด่านเก็บภาษีอากรมีพื้นที่ค้าขายและตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าทางเรือ แต่ปัจจุบันเส้นทางการเดินทางได้เปลี่ยนไป จึงทำให้ตำนานด่านวัดขนอนได้เลือนหายไป ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมวัดขนอนได้ทุกวัน โดยเปิดตั้งแต่เวลา 09.00 -17.00 น.

ลานแสดงของชุมชน – เป็นลานแสดงหนังใหญ่ และการเชิดหุ่นกระบอกของเยาวชนชุมชน โดยจะมีการแสดงหนังใหญ่แสดงทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์  วันละ 1 รอบ  ในเวลา 11.00 น.  ซึ่งหลังจากนั้นก็ยังมีการแสดงอื่น ๆ ให้ชมกันตลอดงาน

ตลาดด่านขนอน – เป็นตลาดที่ชาวบ้านโพธารามจะนำอาหารพื้นเมือง ขนม สินค้าพื้นบ้าน งาน Hand made มาขายให้แก่นักท่องเที่ยวในราคาย่อมเยา โดยเปิดให้เข้าชมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.

Previous post ฮอนด้า เอชอาร์-วี ใหม่ เสริมภาพลักษณ์ความสปอร์ต และความพรีเมียม พร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยใหม่ ตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดเอสยูวีในระดับคอมแพคท์
Next post นายกรัฐมนตรี ไทย และเวียดนาม ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือระหว่าง บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) กับพันธมิตรทางธุรกิจ
Social profiles