ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริญ รับรางวัลนักวิชาการด้านไอทีดีเด่น 3 เวทีระดับประเทศ

ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริญ ผู้อำนวยการหลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นหนึ่งในครูต้นแบบที่นอกจากจะเป็นนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ สร้างสรรค์งานวิจัยและบริการวิชาการแล้ว ด้านการสอนและการดูแลเอาใจใส่นักศึกษาก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับมากว่า 20 ปี

ผศ.ดร.สมชาย เล่าว่า ก่อนมาเป็นอาจารย์ตนเองเคยรับราชการมาก่อน แต่รู้สึกว่าการทำงานราชการนั้นไม่เหมาะ จึงลาออกมาสมัครเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยรังสิต ตอนที่เริ่มสอนหนังสือใหม่ๆ รู้สึกว่านักศึกษาให้ความสนใจในการเรียนไม่เท่ากัน เนื่องจากมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นสถาบันการศึกษาเอกชน นักศึกษาที่เข้ามาเรียนจึงมีเด็กหลายรูปแบบทั้งเด็กเก่งเด็กอ่อน ตั้งใจเรียนและไม่ตั้งใจเรียน ซึ่งนโยบายผู้บริหารคือ Input ไม่สำคัญเท่า Output จึงทำให้ผมกลับมาคิดหาวิธีว่าจะทำอย่างไรให้นักศึกษาสนใจการเรียนมากขึ้น จึงเริ่มสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาและปรับวิธีการสอนจนค้นพบวิธีการสอนในแบบของตนเอง คือ ก่อนเริ่มบทเรียนจะให้นักศึกษาอบรม IoT เพื่อทำความเข้าใจในสิ่งที่เขาจะเรียน ว่าคืออะไร เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอย่างไร และเรียนไปเพื่ออะไร เป็นต้น โดยการเรียนการสอนจะเน้น Workshop ควบคู่ไปกับการเรียนทฤษฎี โดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มโดยกระจายเด็กอ่อนและเด็กเก่งไว้ด้วยกัน และตั้งคำถามนักศึกษาตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความตื่นตัวในการเรียน จะเน้นกับผู้เรียนทุกครั้งว่าสิ่งทีเราเรียนไปวันนี้มีประโยชน์อย่างไร ซึ่งถ้านักศึกษาไม่เข้าใจก็จะอธิบายซ้ำ และจัดเวลาให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ฯลฯ

นอกจากวิธีการสอนหนังสือแล้ว เราก็ต้องทำให้นักศึกษาเห็นเป็นตัวอย่าง โดยพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันกับเทรนด์ของเทคโนโลยีโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน เขียนบทความทางวิชาการและบทความวิจัย และจัดอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคคลภายนอก โดยให้นักศึกษาเข้าร่วมหรือเป็นทีม Staff ในการจัดอบรม ได้แก่ จัดอบรม Internet of Things (IoT)  1.Basic IoT 2.Advance IoT 3.Experts IoT 4. IoT Robot for Kids และ 5. อบรม Augmented Reality (AR) เป็นต้น ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่อง ผู้เข้าร่วมอบรมมีทั้งนักศึกษาที่อยากต่อยอดความรู้ บุคคลภายนอกที่สนใจ ผู้ประกอบการ คณาจารย์และบุคลากรจากหน่อยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาจัดมาเป็นครั้งที่ 13 แล้ว การันตีด้วยรางวัล

จากความมุ่งมั่นตั้งใจในการปรับการเรียนการสอนให้เข้ากับยุคสมัย งานบริการวิชาการต่าง ๆ และการค้นคว้าวิจัยมากว่า 20 ปี ส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มอบรางวัลครูดีเด่นและนักวิชาการดีเด่นให้แก่ ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริญ ดังนี้ 1.รางวัลครูดีเด่น ประจำปี 2560 โดยมหาวิทยาลัยรังสิต 2.รางวัลกิตติมศักดิ์นักวิชาการดีเด่น ด้านส่งเสริมและเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีและการใช้สื่อออนไลน์ที่ถูกต้องอย่างมีคุณธรรมต่อสังคม “Thailand Digital Awards 2018” จากโครงการพัฒนานักบริหารภาครัฐและภาคเอกชนสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และ 3.รางวัล คชสีห์ คนไทยตัวอย่างคนดีของแผ่นดิน ประจำปี 2561 รางวัลกิตติมศักดิ์คนไทยตัวอย่างด้านการผลักดันนวัตกรรมด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

“ผมรู้สึกดีใจมากที่มีผู้ให้ความสนใจในสิ่งที่ผมทำมาโดยตลอด สิ่งสำคัญคือ ผมรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยรังสิต ถึงแม้ว่าเราจะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แต่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิตมีความรู้ความสามารถที่โดดเด่นระดับประเทศเหมือนกัน ดังนั้น จึงอยากให้เปิดรับมหาวิทยาลัยของเรา” เจ้าของรางวัล กล่าวเพิ่มเติม

admin

Next Post

กระเบื้องหลังคา เอสซีจี ขอบคุณความเชื่อมั่นผู้บริโภค คว้ารางวัลแบรนด์อันดับ 1 ครองใจต่อเนื่องกว่า 5 ปี

Fri Jul 6 , 2018
เอสซีจี รับรางวัล “แบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ของไทย ในหมวดกระเบื้องมุงหลังคา ประจำปี 2018” ตอกย้ำความเชื่อมั่นและความนิยมของผู้บริโภคจากผลสำรวจ “No.1 BRAND THAILAND 2018” โดยนิตยสาร Marketeer และรางวัล “Thailand’s Most Admired Brand 2018” โดยนิตยสาร BrandAge นายธงชัย โสภณ Managing Director-Roof Business ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง กล่าวว่า “เอสซีจีขอขอบคุณความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้บริโภค ที่ทำให้สินค้ากระเบื้องมุงหลังคาของเราได้รับทั้ง 2 รางวัลมาต่อเนื่องกว่า 5 ปี ซึ่งความสำเร็จนี้เกิดจากการมุ่งเน้นความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง โดยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในแต่ละ Segment รวมทั้งสอดรับกับเทรนด์ต่างๆ ที่เปลี่ยนไปของโลก เช่น ปัญหาโลกร้อน และปัญหาพายุ เป็นต้น เรามุ่งพัฒนา “ระบบหลังคา SCG Roofing […]