ลงนามร่วมมือระหว่างบริษัทควอลิตี้พลัสฯ และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ประธานบริษัท ควอลิตี้พลัสเอสเทติคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นายอัษฎา เทพยศ และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้พลัสเอสเทติคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นายวุฒิพงษ์  ผาณิตเศรษฐกร ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเข้าประกวดรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ( Thailand Quality Award ) กับรองผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ คุณสุวรรณ  เหรียญเสาวภาคย์  และผู้อำนวยการสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ คุณสมชาติ  น้อยศิริสุข ณ บริษัทควอลิตี้พลัสเอสเทติค จำกัด โดยการลงนามข้อตกลงครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อยกระดับองค์กรสู่มาตรฐานสากลและแสดงศักยภาพในการเป็นต้นแบบองค์กรประเภท SMEs ที่มีโอกาสพัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนและมีขีดความสามารถในการแข่งขันตามแนวทางของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  เพื่อยกระดับองค์กรและมุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถด้านระบบการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล

Social profiles