“โครงการหลวง 49” น้ำพระทัย จากฟ้าสู่ดิน ภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด อย่างยั่งยืน”

มูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวการจัดงาน “โครงการหลวง 49” ซึ่งในปีนี้ได้เอาใจคนรักสุขภาพด้วยการคัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพดี และมีคุณประโยชน์สูง “ความสดอร่อย และส่งเสริมสุขภาพ” พร้อมรวมผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง วัตถุดิบ ผัก ผลไม้ เครื่องดื่ม และสินค้าแปรรูปกว่า 3,000 รายการ โดยสินค้าเหล่านี้มีสุดยอดสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และอุดมไปด้วยวิตามิน และแร่ธาตุยอดเยี่ยมทรงคุณค่าทางโภชนาการ จึงขอเชิญเลือกสรร ช้อป สินค้าคุณภาพดี สะอาด สดใหม่ และผ่านกรรมวิธีการพัฒนาค้นคว้าและวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงอย่างดีที่สุด ระหว่างวันที่ 3 – 13 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง กล่าวว่า งานโครงการหลวง 49 – น้ำพระทัย จากฟ้าสู่ดิน ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวความคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด อย่างยั่งยืน” เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด การดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ตามพระราชปณิธานแน่วแน่ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดย “สืบสาน” หมายถึง สืบสานพระราชปณิธาน สืบสานเล่าขานถึงโครงการตามพระราชดำรัส เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานของมูลนิธิโครงการหลวง โดยถ่ายทอดผ่าน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติอันทรงคุณค่า บอกเล่าถึงปณิธานอันแน่วแน่ที่จะ สืบสาน รักษา และ ต่อยอดสืบต่อไป “รักษา” หมายถึง คงไว้ซึ่งคุณค่าของผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง มุ่งมั่น คัดสรร ผลักดัน ให้เกิดผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่า เพื่อช่วยให้เกษตรกรได้มีรายได้อย่างยั่งยืนและสามารถดำรงชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสสืบไป “ต่อยอด” หมายถึง พัฒนาต่อให้ก้าวไกล ร่วมใจพัฒนาผลผลิตจากมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อให้สินค้าไทยประจักษ์แจ้งสู่สากลโลก มุ่งนำเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ได้จากการค้นคว้าวิจัย และ แนวความคิดองค์ความรู้ใหม่ๆ มาปรับใช้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดผลการดำเนินงานของ มูลนิธิโครงการหลวง อันทรงคุณค่าสืบไป

สำหรับนิทรรศการ “49 ปี โครงการหลวง สืบสาน รักษา ต่อยอด อย่างยั่งยืน” จัดขึ้น ณ บริเวณ เซ็นทรัล คอร์ท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ อีกทั้งร่วมน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ที่หาชมได้ยาก พระราชดำรัส และราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับงานโครงการหลวง นิทรรศการผลความก้าวหน้า 3 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านเศรษฐกิจ แสดงความก้าวหน้าเกี่ยวกับพันธุ์พืชใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ควินัว ส้มคัมควัท ฝรั่งเนื้อแดง เป็นต้น 2.ด้านสังคม จำลองวิถีชนเผ่า งานหัตถกรรม ผ้าทอ งานฝีมือชนเผ่า ซึ่งเป็นการส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร 3. ด้านสิ่งแวดล้อม แสดงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูง เช่น งานป่าชาวบ้าน ป่าสามอย่าง ประโยชน์สี่อย่าง สมุนไพรพื้นถิ่นบนพื้นที่ อาทิ เจียวกู่หลาน ปู่เฒ่าทิ้งไม้เท้า และชีวภัณฑ์สบู่อ่อนกำจัดแมลงเพื่อลดการใช้สารเคมี

พิเศษ สำหรับลูกค้าที่ช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์โครงการหลวงภายในงาน “โครงการหลวง 49” ทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์จัดพนักงานบริการยกขนสินค้าไปส่งที่รถ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และลูกค้าสามารถใช้บริการแมสเซนเจอร์ส่งของด่วน จาก “สกู๊ตตาร์” ผู้เชี่ยวชาญในการบริการเเมสเซ็นเจอร์ส่งของด่วนภายใน 2 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งสินค้าตรงถึงบ้านท่าน หรือส่งสินค้าให้กับคนที่คุณรัก โดยคิดค่าบริการตามระยะทาง และตลอดระยะเวลาการจัดงาน “โครงการหลวง 49” ระหว่างวันที่ 3-13 สิงหาคมนี้ ทาง สกู๊ตตาร์ ขอมอบส่วนลดค่าจัดส่งมูลค่า 50 บาทให้แก่ลูกค้าในงาน สนใจรับบริการ “สกู๊ตตาร์” สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ภายในงาน

ในโอกาสนี้จึงขอเชิญประชาชนเที่ยวชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงกว่า 3,000 รายการ ในงาน “โครงการหลวง 49” ระหว่างวันที่ 3-13 สิงหาคมนี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

 

Previous post องค์การเภสัช จัดงานมหกรรมแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย
Next post “ปราชญา”ร่วมมือโครงการวิจัยตำรับยาสมุนไพรกับ เซลล์ดีเอ็กซ์ โดยทีมนักวิจัยศิริราช
Social profiles