อีกก้าวความสำเร็จ ประเทศไทย…ศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลของโลก

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้การต้อนรับ ฯพณฯ นายซาเยด อาร์. อัลซายานี (H.E. Mr. Zayed R. Alzayani) รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม พาณิชย์ และการท่องเที่ยว ประเทศบาห์เรน และคณะ ให้เกียรติเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยประเทศไทยมีศักยภาพการใช้วิทยาศาสตร์สนับสนุนในเรื่องการรับรองฮาลาลอย่างดีที่สุด

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการผลิตอาหารฮาลาลหรืออาหารสำหรับมุสลิมให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานอาหารฮาลาลที่กำหนดไว้ตามหลักการของศาสนาอิสลาม ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานของ Codex ที่ให้ทั้งความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและเป็นผลิตภัณฑ์อาหารส่งออกที่มีคุณภาพ ตามนโยบายที่จะให้อาหารฮาลาลในประเทศไทยสู่ครัวโลก      

มกราคม 2538 ได้กำเนิดศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกขึ้น คือ ‘ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย’ โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มจากรูปแบบห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ในคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคทั้งมุสลิมและมิใช่มุสลิม และได้เติบโตขึ้นเป็นลำดับ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ โดยได้รับการประกาศเกียรติคุณว่าเป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกในโลก พร้อมพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมฮาลาลอย่างต่อเนื่อง ศูนย์มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือทางนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและทันสมัย จนได้รับรางวัลระดับนานาชาติจากผลงานรางวัลอันหลากหลาย ทำให้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สู่การเป็นผู้นำทางด้านวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลในระดับโลก ที่จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาขาต่างๆ นำไปสู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า“ประเทศไทยถือเป็นมิตรประเทศที่สำคัญและใกล้ชิดกับบาห์เรนมากที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน บาห์เรนให้ความสำคัญกับการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศไทยในทุกระดับ และยินดี พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และมิตรภาพที่มีมาอย่างยาวนาน เพิ่งฉลอง 40 ปี ทั้งกษัตริย์บาห์เรนและนายกรัฐมนตรีจะชอบประเทศไทยเป็นพิเศษ                                                                                                   

…ในการมาเยี่ยมชมศูนย์ของเราในครั้งนี้ เพราะประเทศไทยมีศักยภาพสูง มีฮาลาลอย่างดีที่สุด ด้วยศักยภาพในเรื่องการใช้วิทยาศาสตร์สนับสนุนในเรื่องการรับรองฮาลาลอย่างดีที่สุด เนื่องจากมีการร่มมือสนับสนุนระหว่างองค์กรทางศาสนากับองค์กรทางวิชาการมากที่สุด ตรงนี้ทำให้ทางบาห์เรนเยี่ยมชมดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                

…เมื่อมาแล้วเขาพบว่าเป็นมากกว่าที่เขาคิด เพราะมีแล็บที่มีเครื่องไม้เครื่องมือครบเครื่อง ทั้งมีนักวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพสูง นอกจากนั้นยังมีกลุ่มมุสลิมทั้งนั้นที่ส่งนักวิทยาศาสตร์มาเทรนงานที่บ้านเรา อาทิ ปากีสถาน อุซเบกิสถาน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ตรุกี และกัมพูชา เป็นต้น เขาเลยเห็นว่าเรามีศักยภาพในการฝึก อบรม ปฏิบัติทางด้านวิทยาศาสตร์ฮาลสูง          

…ดังนั้นในงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ในกรุงมานามา ประเทศบาห์เรน  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤศจิกายนนี้ ทางบาห์เรนจึงเชิญทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ไปนำเสนอผลงานในงานด้วย ซึ่งเราจะนำเอาห้องปฏิบัติการไปโชว์ แต่เป็นแล็บท็อปพับได้ ไปนำเสนอ ที่มีทั้งเครื่องไม้เครื่องมือ เทคโนโลยี และกระบวนวิธีการที่มีศักยภาพสูง”                                                                            

อีกก้าวความสำเร็จ เพื่อประเทศไทย…สู่ศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลของโลก

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพอาหารจาก  Halal in Thailand

Previous post กระทรวงวิทย์ฯ – TED Fund มอบทุนสนับสนุนกว่า 50 ล้าน ตั้งเป้าปี ’61 ผุดไอเดีย 900 โครงการ
Next post ESAN Expo 2018 กลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน 1 ยกคาราวานของดีของเด็ด พบกันที่ลาน Central World
Social profiles