เตรียมจัดงานสัมมนา “ร้อยใจผู้ผลิตไฟฟ้าไทย ประจำปี 2561”

คุณหนุ่ย – ปรียนาถ สุนทรวาทะ นายกสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน และคณะกรรมการบริหาร ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนในประเทศ (IPP และ SPP) เตรียมจัดงานสัมมนา “ร้อยใจผู้ผลิตไฟฟ้าไทย ปี 2561”  เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าไทย และเสริมสร้างสัมพันธภาพเครือข่ายด้านพลังงาน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านพลังงาน  ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม ศกนี้ ณ ห้องรอยัล ดุสิต แกรนด์บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน

การสัมมนาดังกล่าวจะมีการบรรยายหัวข้อ สถานการณ์การซื้อขายไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบัน โดย ดร.นิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสัญญาขายไฟฟ้า-ปฎิบัติการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและ รับฟังธรรมมะอารมณ์ดีจาก พระมหาสมปอง ตาลปุตุโต ในหัวข้อ  “คนสำราญ งานสำเร็จ”  และ ร่วมปลูกป่าชายเลน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Previous post บี.กริม เพาเวอร์ ‘BGRIM’ เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน สปป.ลาว
Next post ม.วลัยลักษณ์ รับธงเป็นเจ้าภาพจัดงาน “IMT-GT Varsity Carnival” ครั้งที่21
Social profiles