ม.วลัยลักษณ์ รับธงเป็นเจ้าภาพจัดงาน “IMT-GT Varsity Carnival” ครั้งที่21

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับธงเป็นเจ้าภาพจัดงาน “IMT-GT Varsity Carnival” ครั้งที่ 21 เชื่อมสัมพันธ์พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์นักศึกษา ‘ไทย-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย’ ระหว่างวันที่ 21-26 มิถุนายน 2562

เมื่อเร็ว ๆ นี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยนายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา เข้ารับมอบธงการเป็นเจ้าภาพจัดงาน “IMT-GT Varsity Carnival” ครั้งที่ 21 จาก EMERITUS PROFESSOR DATO’ DR. HASSAN SAID Vice-Chancellor Universiti Teknologi MARA (UiTM) และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา The Vice President of IMT-GT Varsity Council ในพิธีปิดงาน IMT-GT Varsity Carnival ครั้งที่ 20 ที่ผ่านมา ณ Universiti Teknologi MARA Perlis ประเทศมาเลเซีย

รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะเป็นเจ้าภาพจัดงาน IMT-GT Varsity Carnival ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 21-26 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีย ผ่านกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การสัมมนาทางวิชาการ และการแข่งขันกีฬา โดยเป้าหมายสำคัญเพื่อพัฒนานิสิต นักศึกษา ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีนักศึกษาและเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศไทย 12 สถาบันเข้าร่วม รวมทั้งสิ้นกว่า 1,200 คน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้โครงการ IMT-GT Varsity Carnival จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2539 โดยมีมหาวิทยาลัยอุตระมาเลเซีย (Universiti Utara Malaysia) ประเทศมาเลเซีย และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกันก่อตั้ง เพื่อให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนานิสิตนักศึกษาร่วมกัน ผ่านกิจกรรมทางด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม การสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างนักศึกษาผู้นำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในเครือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ซึ่งได้ตกลงที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละปี โดยมุ่งหวังจะพัฒนานิสิต นักศึกษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิดในหมู่เยาวชนของสามประเทศให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องให้เกิดการประสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดีในอนาคต สอดคล้องกับนโยบายการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนด้วย

Previous post เตรียมจัดงานสัมมนา “ร้อยใจผู้ผลิตไฟฟ้าไทย ประจำปี 2561”
Next post “เนเชอรัล เบฟ” เปิดตัว “P80” (พีแปดสิบ) เครื่องดื่มสกัดเข้มข้นจากลำไยจากธรรมชาติ 100%
Social profiles