ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างวิทยาศาสตร์ฮาลาลก้าวไกลสู่ระดับสากล

จากการสรรสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ในงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัยประยุกต์ใช้ตามเทรนด์การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ มาขับเคลื่อนงานฮาลาลหลากหลายสาขาด้วยนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นล้วนเป็นไปเพื่อประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภคทั้งสิ้น จึงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ จนทั่วโลกถือประเทศไทยเป็นต้นแบบ ‘ศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล’ และด้วยศักยภาพการใช้วิทยาศาสตร์สนับสนุนในเรื่องการรับรองฮาลาลอย่างดีที่สุด ทำให้มีผู้สนใจและกลุ่มมุสลิมทั่วโลกได้ส่งบุคลากรเข้ามาเทรนนิ่ง ฝึก อบรม และปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลในประเทศไทยมากมาย       

และด้วยล่าสุด ประเทศอุซเบกิสถาน มีความสนใจจะจัดตั้งห้องปฏิบัติการด้านฮาลาล ได้ส่งคณะนักวิทยาศาสตร์ 6 ท่านจากสถาบันมาตรวิทยา (The Agency for Standardization, Metrology and Certification of Uzbekistan) มาเข้ารับการอบรมใน ‘โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น Halal Forensic Science Laboratory Training ในห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล’ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล, รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย, พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ร่วมต้อนรับในครั้งนี้  

ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ดูแลการเทรนนิ่งในการเรียนรู้จริงทำจริงในห้องปฏิบัติการ กล่าวว่า สิ่งแรกที่จำเป็นต้องทราบคือวัตถุดิบและสารเคมีที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมฮาลาล ว่ามีสิ่งไหนบ้างที่อนุญาตให้ใช้ได้ และมีวิธีการตรวจสอบวัตถุดิบดังกล่าวอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะพวกสารเคมีในเครื่องสำอาง เครื่องใช้อุปโภค เช่น ครีมอาบน้ำ สบู่ ครีม หรือพวกส่วนผสมในอาหารที่ต้องระวัง เช่น เจลาติน, แอลกอฮอล์, ไขมัน และ DNA ในสัตว์ต้องห้ามตามหลักศาสนา ซึ่งกระบวนการนี้เป็นที่สนใจอย่างมากสำหรับผู้เข้าอบรม และการมาอบรมครั้งนี้ เพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการด้านฮาลาลในประเทศอุซเบกิสถาน ที่เพิ่งจะเริ่มต้นในเรื่องของฮาลาล ทางเราจึงได้ให้ข้อมูลต่างๆ ว่าห้องแล็บพื้นฐานหลักที่จำเป็นในการตรวจก็แนะนำไป ส่วนเครื่องไม้เครื่องมือต่าง ๆ ทางเขาสามารถที่จะจัดหาได้ 

วันแรกของการอบรมจะเป็นภาคทฤษฎี โดยบรรยายถึงภาพรวมและความเป็นมาของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และความเกี่ยวข้องระหว่างสารเคมีและวิทยาศาสตร์ฮาลาลว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไร และอีกสองวันต่อมาจะเข้าสู่ห้องแล็บปฏิบัติการ (เวิร์คช็อป) จะเป็นการตรวจสอบ ได้เห็นภาพ ได้ปฏิบัติจริง ทำจริงทั้ง 4 แล็บด้วยกัน หลังจากนั้นพาไปเยี่ยมชมทางด้านระบบที่เราวางไว้แก่ครัวการบินไทย เป็นระบบบริหารจัดการเพื่อรับประกันและรับผิดชอบสภาพฮาลาล (Halal Assurance and Liability Quality System : HAL-Q) โดยให้ดูถึงมาตรฐานว่าประเทศไทยเป็นอย่างไร โดยให้ดูวิธีการสาธิตการผลิตอาหารในครัวการบิน ตรงส่วนนี้เขาประทับใจมาก เพราะไม่คิดว่าประเทศไทยที่ไม่ใช่ประเทศอิสลาม (Non-Muslim) จะมีความใส่ใจความปลอดภัยในเรื่องของอาหารฮาลาลได้ถึงขนาดนี้    

นอกจากนี้ผู้อบรมยังได้ไปชม Halal Standard จากองค์กรที่รับผิดชอบโดยตรง คือสำนักงาน คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันระหว่าง 2ประเทศนี้ด้วย ส่วนในเรื่องของ H-Number หรือ E-Number เป็นโค้ดรหัสในเรื่องของความปลอดภัยทางเคมีในการอุปโภคบริโภค ซึ่งทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ มีประสบการณ์ตรวจมา 15 ปี ทำให้เรามีฐานข้อมูลต่างๆ มากมาย และทางเราก็ยินดีเป็นอย่างมากในการพูดคุยอธิบายในเรื่องกระบวนการในการจัดทำ H-Number จากการเข้าอบรมครั้งนี้ของเขาสามารถนำไปใช้ในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านฮาลาล ซึ่งเราจะมีความร่วมมือกันต่อไปในอนาคต”       

โซไครอฟ อันซาบคอน รองผู้อำนวยการศูนย์มาตรฐาน มาตรวิทยาและการรับรอง จากประเทศอุซเบกิสถาน บอกว่า วิธีการปฎิบัติของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลที่นี้ ค่อนข้างทันสมัยสำหรับการพัฒนาหรือค้นคว้าส่วนผสมแบบใหม่ สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องสำอาง หรือของอุปโภคที่ประเทศเราไม่เคยมีหรือทำมากก่อนเลย อาจจะเรียกได้ว่า ที่นี่อยู่ในระดับโลกเลยก็ว่าได้ ก็เลยกลับมาสู่คำถามที่ว่าทำไมเราถึงมาเยือน ณ  ศูนย์แห่งนี้ เพราะที่นี่เพียบพร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทันสมัยต่างๆ และวิธีการดำเนินการวิจัยที่ทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยใหม่ เลยสนใจการดำเนินการตามทฤษฎีทดสอบทางวิทยาศาสตร์สำหรับเรื่องฮาลาลต่างๆ และพร้อมจะนำไปพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือในห้องแล็บ และวิธีที่ทันสมัยแบบนี้ในบ้านของเรา และในอนาคตอยากที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันไว้ เพื่อช่วยกัน หรือร่วมมือในการพัฒนาด้านฮาลาล และครอบคลุมในทุกส่วนของผลิตภัณฑ์ฮาลาลอื่น ๆ อีกด้วย      

ในการอบรมครั้งนี้ได้รับประสบการณ์มากมาย และจะเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับกลับไปแนะนำที่ประเทศของตัวเอง  และหวังว่าจะสามารถดำเนินการทุกอย่างตามที่ได้รับอบรมมาสู่อุซเบกิสถานได้อย่างรวดเร็ว” อับดุลลาอีวา วาซิลา หัวหน้าห้องปฏิบัติการของศูนย์มาตรฐาน มาตรวิทยาและการรับรอง  ประเทศอุซเบกิสถาน บอกเล่าว่า การได้มาอบรมในครั้งนี้ ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ โดยเฉพาะในเรื่องของห้องแล็บปฏิบัติการ สิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย ทั้งวิธีการทดสอบของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล แห่งนี้ด้วย และวิทยาการหรือการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาประยุกต์ให้เกิดกระบวนการหรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์รูปแบบใหม่

ประทับใจมาก ๆ สำหรับการเข้าเยี่ยมชมและอบรมในครั้งนี้ เพราะในทุก ๆ วันระหว่างอบรม ได้ใช้เวลาถกเถียงและแสดงความคิดเห็นกับเพื่อน ๆ ที่มาเข้าร่วมอบรม ทำให้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่กับเพื่อนมีประโยชน์มาก และส่วนในเรื่องของรายละเอียดหรือความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ ฉันหวังว่าในอนาคตจะสามารถนำมาใช้ หรือตอบปัญหาบางอย่างที่ฉันเกิดข้อสงสัยได้

Previous post 1 สิงหาคมนี้ ช้อปจิฟฟี่วันนี้รับฟรีกระเป๋าผ้ารักษ์โลก 1 ล้านใบ พร้อมรับคะแนน PTT Blue Card X3
Next post บริการ Fulfillment จัดส่งทั่วประเทศ จากเอสซีจี เสริมแกร่งพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์
Social profiles