บีโอไอ ติดปีกนักลงทุนรุ่นใหม่ ติวเข้มขยายกิจการมุ่งสู่ตลาดต่างประเทศ

บีโอไอเผยนักลงทุนรุ่นใหม่สนใจร่วมอบรมหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ รุ่น 14-15 เกินคาดหมาย  จัดติวเข้มทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ  มุ่งเสริมความรู้และทักษะประกอบการทุกมิติ สนับสนุนนักลงทุนไทยขยายสู่ตลาดต่างประเทศ   

นางอรพิน สวัสดิ์พานิช ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายในงานเปิดการอบรมหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ หรือ Thailand Overseas Investment Support Center: TOISC  รุ่นที่ 14-15” ว่า  มีนักธุรกิจรุ่นใหม่ สนใจเข้าร่วมรับการฝึกอบรมตามหลักสูตร ทั้ง 2 รุ่น เกินความคาดหมายที่ตั้งไว้ โดยบีโอไอสามารถรับผู้เข้าฝึกอบรมได้รวม 80 คน จากเดิมตั้งเป้าหมายรับผู้เข้าอบรมไว้เพียง 70 คน

ทั้งนี้การอบรมหลักสูตรดังกล่าว จะเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักธุรกิจ เพื่อออกไปลงทุนและดำเนินกิจการในต่างประเทศ  โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ และทักษะในการประกอบธุรกิจ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนการอบรมภาคทฤษฎี รวมจำนวน 60 ชั่วโมง มีเนื้อหาครอบคลุมทุกเรื่องด้านการลงทุนในต่างประเทศ  โดยเชิญวิทยากรผู้รู้ในแต่ละสาขาวิชาที่จำเป็นต่อการลงทุนในต่างประเทศ มาบอกเล่าเคล็ดลับ ประสบการณ์ และวิธีการปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ  อาทิ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ การวางแผนภาษีเพื่อตัดสินใจลงทุนในต่างประเทศ กลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางการค้า เคล็ดลับการประเมินลู่ทางการลงทุน เป็นต้น

ส่วนที่สองคือ ภาคปฏิบัติ บีโอไอจะนำผู้เข้าร่วมอบรมเดินทางไปศึกษาลู่ทางการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อสำรวจพื้นที่การลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน และกลุ่มประเทศตลาดใหม่ เพื่อให้ได้เห็นพื้นที่การลงทุนจริง เห็นโอกาสและปัญหาที่จะต้องนำกลับมาวิเคราะห์เพื่อปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมศึกษาลู่ทางการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้พบหน่วยงานภาครัฐไทยในต่างประเทศ ได้มีโอกาสพบปะผู้ประกอบการไทยที่ลงทุนอยู่ในประเทศต่างๆ รวมทั้งได้มีโอกาสพูดคุยพบปะกับนักธุรกิจของประเทศนั้นๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นพันธมิตรด้านการลงทุนในอนาคต โดยในการอบรมรุ่น 14 และ 15  จะมีการเดินทางไปศึกษาลู่ทางการลงทุนในประเทศรัสเซีย บังกลาเทศ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย

 

 

Social profiles