กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจเสริมสวย ร่วมผลักดันอาชีพช่างทำผมไทย เพื่อเป็นที่ยอมรับอย่างยั่งยืน

นางสาววรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มสาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย โดยมี ดร.สมศักดิ์ ชลาชล เป็นประธานอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ และกลุ่มสาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่าง ๆ ในสาขาวิชาชีพ

“ที่ประชุมมีการหารือเกี่ยวกับแนวทางที่จะดำเนินการ เพื่อสร้างการรับรู้และขับเคลื่อนการยอมรับมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยแก่สาธารณชนและสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ให้เห็นเป็นรูปธรรม อาทิเช่น การจัดกิจกรรมสัมมนา “ช่างผมไทยมืออาชีพก้าวไกลสู่สากล” การประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครับรู้และเลือกใช้บริการช่างทำผมที่มีเครื่องหมายมาตราฐานอาชีพช่างทำผมไทย (มอช.) ของสถาบันฯ การร่วมมือทำ Digital Directory ร้านทำผมที่มีช่างผมที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ รวมถึงสิทธิประโยชน์ ส่วนลดสำหรับช่างทำผมที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ สามารถซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับช่างทำผมจากผู้ขายได้ในราคาพิเศษ เป็นต้น เป็นการกำหนดแนวทางเพื่อส่งเสริมให้มาตรฐานอาชีพในธุรกิจเสริมสวยเป็นที่ยอมรับในวงกว้างอย่างยั่งยืน”

ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวสรุปถึงเนื้อหาของการประชุมในตอนท้าย

Social profiles