ม.รังสิต จัด P2A Day 2018

สมาคม Passage to ASEAN (P2A) สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม P2A DAY 2018 ณ ห้อง 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต ภายในงานพบกับนิทรรศการนำเสนอประสบการณ์และผลงานของนักศึกษาที่เดินทางไปศึกษาระยะสั้นที่มหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน และการประกวดชุดประจำชาติยอดเยี่ยมชิงเงินรางวัล ละกิจกรรมอีกมากมาย โดยได้รับเกียรติจาก นายจรูญ เชดเลอร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธี

Social profiles