ปูนอินทรี คว้ารางวัลจากเวที Asia’s Training & Development Excellence Awards ณ ประเทศสิงคโปร์

เพื่อเป็นการตอกย้ำถึงความเป็นองค์กร ที่มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ ปูนอินทรี  ล่าสุด อนุตตรา พานโพธิ์ทอง (กลาง) รองประธานอาวุโส สายงานการบริหารบุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) นำทีม ศูนย์การเรียนรู้อินทรี (INSEE Academy) ที่รับผิดชอบการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์กรในทุกด้าน ทั้งการปฏิบัติงาน การบริหาร และการเป็นผู้นำ โดย สมฤทัย รัตนมณี (ขวา) ผู้จัดการอาวุโสกลุ่มงานการบริหารความเป็นเลิศด้านการบริการงานทรัพยากรบุคคล และ อนุรัตน์ สีชมภู (ซ้าย) ผู้จัดการส่วนงานพัฒนาผู้นำ ศูนย์การเรียนรู้อินทรี รับรางวัล Best Leadership Development Program for Middle Management ในงาน Asia’s Training & Development Excellence Awards ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งนับได้ว่า เป็นก้าวแห่งความสำเร็จของพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างให้ปูนอินทรีเป็นองค์กรที่แข็งแกร่ง สามารถแข่งขันในตลาด และเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ Leadership Development Program for Middle Management ของบริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสู่การเติบโตในสายอาชีพและก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับอาวุโส โดยเน้นการพัฒนามุมมองด้านธุรกิจและสมรรถนะผู้นำ รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างผู้นำรุ่นใหม่ของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง

Previous post ฮอนด้า ซีอาร์-วี ชนะรางวัล BIG Best Car of The Year 2 ปีซ้อน คว้าเอสยูวีที่แรงและประหยัดที่สุดแห่งปี 2017-2018
Next post ชีวา คอร์ปอเรชั่น เปิดแบรนด์ Lodge เครื่องครัวเหล็กหล่อเก่าแก่ จากสหรัฐอเมริกา
Social profiles