ม.รังสิต ให้การต้อนรับ UNIVERSITAS MERCU BUANA, Indonesia

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก UNIVERSITAS MERCU BUANA, Indonesia ในการเยี่ยมเยียนและหารือความร่วมมือระหว่างกัน พร้อมทั้งพูดคุยและให้ความสนใจในเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

Social profiles