เลิร์น คอร์ปอเรชั่น ผนึกกำลัง 3 ภาคส่วนหลัก สานต่อพัฒนาการศึกษาไทยใน “โรงเรียนประชารัฐ” สู่ระยะที่ 2

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด กิจการสังคมที่มุ่งทำงานด้านการศึกษาของประเทศไทย ต้องการช่วยลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทย นำโดยนายสุธี อัสววิมล ประกาศร่วมเดินหน้าระยะที่ 2 โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน – คอนเน็กซ์-อีดี (CONNEXT ED) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ที่ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนจาก 12 องค์กรชั้นนำได้ร่วมก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2560 โดยการเดินหน้าสู่ระยะที่ 2 ครั้งนี้ ยังได้ผนึกกำลังพันธมิตรกับ 21 องค์กรชั้นนำ โดยคอนเน็กซ์-อีดีพร้อมส่งผู้นำรุ่นใหม่ (School Partners) 1,000 คน ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ร่วมยกระดับการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล เตรียมความพร้อมรอบด้านแก่เหล่าผู้นำรุ่นใหม่ ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงร่วมกับผู้บริหารและครูในโรงเรียนประชารัฐกว่า 4,600 แห่งทั่วประเทศ มั่นใจตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาการศึกษาไทยให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง ซึ่งมีการจัดงานประกาศความร่วมเมื่อเร็วๆนี้โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธาน

โดยนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ เผยว่า “ประเทศที่ประสบผลสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษา ส่วนใหญ่มีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน และมีภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ซึ่งประเทศไทยมีโครงการประชารัฐเป็นกลไก การมีส่วนร่วมด้านการศึกษาที่กระตุ้นให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นระบบในทุกมิติ ทั้งจากส่วนกลางและระดับพื้นที่ ทั้งนี้ การสร้างผู้นำรุ่นใหม่ หรือ School Partners โครงการสานพลังประชารัฐ คอนเน็กซ์-อีดี ซึ่งเป็นตัวแทนบุคลากรจากองค์กรภาคเอกชนในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชวนคิด ชวนทำ” กับผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐทั่วประเทศ  เป็นการดำเนินงานที่เชื่อมโยงไปถึงตัวเด็กและครูจริงๆ โดยทุกคนเป็นเจ้าของโครงการ ดังนั้น จึงขอให้การดำเนินงานในขั้นต่อไป ควรมีระบบผู้นำอย่างยั่งยืนที่แท้จริง ตลอดจนขอให้ช่วยกันพัฒนาการศึกษาให้เด็กไทยมีทัศนคติที่ถูกต้อง มีอุปนิสัยที่มั่นคง มีวินัย มีงานทำ และเป็นพลเมืองดี”

ด้านนายสุธี อัสววิมล ผู้อำนวยการ บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวในฐานะพันธมิตรผู้เข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการในระยะที่ 2 ว่า “ความได้เปรียบของประเทศไทยในแบบที่ประเทศไทยเป็น อาทิ ในเรื่องของทำเล ทรัพยากร สภาพแวดล้อม อาหารการกิน จุดเด่นเหล่านี้คือสิ่งที่เราสามารถนำมาปรับใช้และเชื่อมเข้าไปกับการพัฒนาทางด้านการศึกษา ให้เราสามารถพลิกประเทศไปในด้านที่ดีได้ ประกอบกับคนไทยมีความสามารถในการปรับตัวสูง ไม่ได้เป็นประเทศที่ยึดติดกับรูปแบบเดิมอย่างรุนแรงแบบอนุรักษ์นิยมสุดโต่ง ทำให้โอกาสที่จะพัฒนาประเทศด้วยการศึกษาเป็นสิ่งที่เป็นไปได้สูง ซึ่งโครงการนี้เองก็เป็นเหมือนโอกาสสำคัญที่จะได้ใช้องค์ประกอบเหล่ามาพัฒนาการศึกษาไทย โดยเลิร์น คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นองค์กรการศึกษาโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ด้วยการมุ่งพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่ทุกช่วงชีวิตอย่างยั่งยืน จึงมีความรู้สึกยินดีมากๆที่มาเข้าร่วมโครงการเพื่อสานต่ออนาคตทางการศึกษาของประเทศไทย”

โดยสามารถติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ www.facebook.com/connexted.th และ www.learn.co.th สำหรับข้อมูลบริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Social profiles