เวิลด์ ไบค์ มอบรถจักรยานให้โครงการ “รวมหัวใจ ไปให้สุด ที่แดนใต้”

ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ได้รับมอบรถจักรยาน จาก นายมงคล ทัศนปัญญา ประธานกรรมการบริษัท เวิลด์ ไบค์ จำกัด เพื่อใช้ในการปั่นตามโครงการ “รวมหัวใจ ไปให้สุด ที่แดนใต้” เพื่อหารายได้ช่วยเหลือเด็ก ๆ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ที่ผ่านมา

Social profiles