เครือ BDMS คว้ารางวัลสุดยอดแบรนด์องค์กรด้านการแพทย์มูลค่าสูงสุดในอาเซียนและในประเทศ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านบริการทางการแพทย์มาตราฐานสากล

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS) โดย นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน รับมอบรางวัลสุดยอดแบรนด์องค์กรในอาเซียนและในประเทศไทย (ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brand Values 2018) ในฐานะเป็นองค์กรไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการหมวดธุรกิจการแพทย์ ที่มูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ด้วยแนวคิด “BDMS Trusted Healthcare Network” ภายใต้การขับเคลื่อนเครือข่ายโรงพยาบาลมาตรฐานระดับโลกที่แข็งแกร่งกว่า 45 แห่งทั่วประเทศไทย จากศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการวิจัยการประเมินมูลค่าแบรนด์องค์กร โดยคณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี เพื่อพัฒนาการวัดมูลค่าของแบรนด์องค์กรในระดับอาเซียน ซึ่งการวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรมาตรฐานอย่างเป็นระบบนี้ จะช่วยให้องค์กรธุรกิจตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาแบรนด์อย่างยั่งยืนในอนาคต ณ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

Social profiles