“วิศวะ” ม.รังสิต เทรนด์คณะยอดฮิต ผลิตวิศวกรตอบโจทย์อุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0

0 0
Read Time:3 Minute, 14 Second

รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ในระยะเวลา 20 ปีต่อจากนี้ ได้มีการแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ เป็นกลุ่ม First S-Curve และกลุ่ม New S-Curve ซึ่งจะมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรม เพราะเป็นพื้นฐานทางเทคโนโลยีในการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการสร้างนวัตกรรม เช่น ด้านยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ หุ่นยนต์ การบิน เชื้อเพลิง และเคมี เป็นต้น จากที่กล่าวข้างต้น วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มีหลักสูตรที่เปิดสอนครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา เช่น วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และขณะนี้กำลังจัดทำกลุ่มรายวิชาบูรณาการให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ เพื่อเป็นจุดแข็งและเพิ่มโอกาสในการหางานทำในอนาคต เช่น กลุ่มวิชาด้านหุ่นยนต์ที่เน้นในด้านการควบคุมและประยุกต์ใช้งานในการผลิต กลุ่มวิชาด้าน Internet of thing เปิดโอกาสให้นักศึกษาในสาขาต่าง ๆ ได้เรียนร่วมกันและเน้นการเรียนแบบ Project based

“นอกจากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 แล้ว รัฐบาลยังได้ลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม การขนส่ง เพื่อขับเคลื่อนประเทศให้สามารถแข่งขันได้ และรองรับการเติบโตในอนาคต โดยมีการจัดทำแผนงานเพื่อการก่อสร้างการขนส่งทางรางในช่วงเวลา 10 ปี ข้างหน้า เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง ประมาณ 2,600 กิโลเมตร โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในพื้นที่เมือง 460 กิโลเมตร โครงการรถไฟทางคู่ อีก 2,800 กิโลเมตร ซึ่งแน่นอนว่าจะมีความต้องการบุคลากรทางด้านระบบรางเป็นจำนวนมาก อาทิ การเดินรถ การซ่อมบำรุง การจัดการสถานี รวมทั้งการก่อสร้างอีกด้วย วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์จึงได้เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีระบบราง เพื่อผลิตวิศวกรรองรับงานในส่วนดังกล่าว” คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ม.รังสิต กล่าว 

นอกจากนี้ ทางด้านอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งปัจจุบันผู้คนนิยมเดินทางโดยเครื่องบินมากขึ้น เนื่องจากประหยัดเวลา และการแข่งขันด้านราคาของสายการบินต่าง ๆ จึงเป็นทางเลือกให้ผู้ใช้บริการมากขึ้น รวมทั้งมีการ เปิดเส้นทางบินเที่ยวบินจังหวัดต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ความต้องการวิศวกรและช่างซ่อมอากาศยานในการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน จึงเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์  มีหลักสูตรวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน และเทคโนโลยีการซ่อมบำรุงอากาศยาน เพื่อผลิตกำลังคนรองรับอุตสาหกรรมด้านการบิน โดยในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาบันที่สำนักงานความปลอดภัยการบินแห่งยุโรป (EASA) ให้การรับรอง รวมไปถึงมีความร่วมมือกับสายการบินต่าง ๆ ในการฝึกภาคปฏิบัติ การฝึกงาน และการเรียนสหกิจศึกษาอีกด้วย

รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ม.รังสิต ยังเปิดสอนทางด้านวิศวกรรมสาขาอื่นๆ อีกหลายหลักสูตร ซึ่งรองรับต่อความต้องการของประเทศในภาพรวม ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมเคมี ซึ่งต้องการกำลังคนไม่แพ้กัน เนื่องจากมีการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) จึงมีความต้องการสิ่งปลูกสร้างและโรงงานต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก หลักสูตรที่กล่าวมาจึงมีความต้องการในตลาดแรงงานอย่างแน่นอน ที่สำคัญในการเรียนการสอนยังเน้นทักษะให้นักศึกษาสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนา Soft skill ของนักศึกษาผ่านกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ทั้งที่จัดโดยวิทยาลัย ภาควิชา และในรายวิชาต่างๆ อีกด้วย จะเห็นได้ว่าโอกาสในการทำงานของวิศวกร ยุค 4.0 เป็นที่ต้องการของตลาดในทุกสายงาน และแนวโน้มการเรียนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ จึงเป็นอันดับต้น ๆ ที่ได้รับความสนใจ

ทั้งนี้ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งหมด 11 หลักสูตร ได้แก่ 1. วิศวกรรมเครื่องกล 2. วิศวกรรมยานยนต์ 3. วิศวกรรมโยธา 4. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5. วิศวกรรมเคมี 6. วิศวกรรมไฟฟ้า (กำลัง สื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์) 7. วิศวกรรมอุตสาหการ 8. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 9. วิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน 10. เทคโนโลยีซ่อมบำรุงอากาศยาน และ 11. เทคโนโลยีระบบราง

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post “PTT Lubricants” จับมือกับ SAG Racing Team ร่วมส่งนักแข่งไทยชิงชัยศึก Moto2
Next post 71% ของธุรกิจในไทย เชื่อว่าจะต้องดิ้นรนอย่างมากเพื่อให้ตอบโจทย์ ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้าให้ได้ภายใน 5 ปี
Social profiles