ซีพีเอ็น ครองแชมป์รางวัล “Thailand’s Top Corporate Brands 2018”

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN เป็นตัวแทนรับรางวัล “ Thailand’s Top Corporate Brands 2018” ที่มอบให้ซีพีเอ็นในฐานะ สุดยอดองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงที่สุด ในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5  ด้วยมูลค่าแบรนด์องค์กร 161,686 ล้านบาท รางวัลนี้จัดโดย หลักสูตรปริญญาโท สาขาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสื่อในเครือผู้จัดการ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานผู้มอบรางวัล

ซึ่งปีนี้ งาน Thailand’s Top Corporate Brands จัดอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา เพราะยกระดับรางวัลจากระดับประเทศ สู่ระดับภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งปีนี้นับเป็นปีที่ 5 ของซีพีเอ็น ที่ได้รับรางวัลนี้อย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นผู้นำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีก ที่ทั้งพัฒนาธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และสามารถสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน  ส่งผลให้แบรนด์องค์กรมีความแข็งแกร่ง จนได้รับความเชื่อถือทั้งจากลูกค้า และนักลงทุน และได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

Social profiles