เอ็นไอเอชวนเปิดมุมมองใหม่กับประเทศไทยที่แตกต่างใน “เทศกาลนวัตกรรม”ครั้งแรกในไทย

0 0
Read Time:3 Minute, 38 Second

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดงาน “INNOVATION THAILAND EXPO 2018” กับครั้งแรกของประเทศ จัดงานในรูปแบบเทศกาลนวัตกรรม (Innovation Festival) เน้นยกระดับการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม มุ่งสร้างให้เกิดการรับรู้และให้เกิดการยอมรับในระดับสากล ถึงศักยภาพของประเทศไทยที่มีการพัฒนานวัตกรรมอย่างรวดเร็ว ตั้งเป้าผลักดันดัชนีนวัตกรรมขยับก้าวกระโดดต่อเนื่อง พร้อมเปิดเวทีประกาศผลรางวัลนวัตกรรมประจำปี 2561 วันที่ 4-7 ตุลาคม 2561

ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การปฏิรูปประเทศเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 …เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”ว่า “ประเทศไทย 4.0 คือ การขับปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่ “Value–Based Economy” โดยต้องส่งเสริมภาคการผลิตให้ไปสู่การพัฒนาสินค้าเชิงนวัตกรรม ต้องขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ และยกระดับภาคบริการไปสู่งานบริการคุณค่าสูงที่อยู่บนฐานของความรู้และความเชี่ยวชาญ “นวัตกรรม” จึงเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อน ซึ่งต้องเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน คือ ยกระดับนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคธุรกิจ ภาคการเกษตร ภาคบริการ ภาคประชาสังคมและเครือข่ายทุกภาคส่วน

นอกจากนี้ หนึ่งในเป้าหมายสำคัญเพื่อตอบโจทย์การปฏิรูปไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” คือการผลักดันประเทศไทยให้ไปสู่การเป็น “ประเทศแห่งนวัตกรรม (Innovation Nation)” หรือประเทศที่พร้อมเติบโตควบคู่กับความเปลี่ยนแปลงและสามารถสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงได้ โดยต้องเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งจากพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพพื้นฐานที่นำไปสู่โอกาสการพัฒนานวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงเครื่องมือและกลไกสนับสนุน รวมถึงพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของนวัตกรรม ที่นำไปสู่การเพิ่มจำนวนนวัตกรรมและผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ระบบ และการส่งเสริมให้เกิดพลวัตการเติบโต เพื่อยกระดับศักยภาพทางนวัตกรรมทั้งในระดับบุคคล องค์กรและประเทศ ให้พร้อมเติบโตไปอย่างเข้มแข็ง และพร้อมสำหรับการสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต

ด้านดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA ในฐานะผู้จัดงาน กล่าวว่า “งาน “INNOVATION THAILAND EXPO 2018” ภายใต้แนวคิดปีนี้มาในรูปแบบใหม่ที่เรียก “เทศกาลนวัตกรรม” ที่จะมาพร้อมกับกิจกรรมที่หลากหลายและสนุกสนานแบบเฟสติวัล ตลอดการเข้าชมงาน FAIR : งานแสดงนวัตกรรม…ที่ยิ่งใหญ่สุดครั้งเดียวในรอบปี FIN : เปิดธุรกิจนวัตกรรมกับบริการของภาครัฐ…โอกาสใหม่ในอนาคต และ FUN : สนุกสนานกับประสบการณ์หลากหลายนวัตกรรม…ที่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้น โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนของประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสถาบันการศึกษา ตั้งแต่การให้ทุนวิจัย การพัฒนาทุนมนุษย์และงานวิจัย การใช้ประโยชน์งานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมกันผนึกกำลังนำเสนอผลงานนวัตกรรมระดับประเทศ เพื่อสร้างความชัดเจนของประเทศไทยที่มีการพัฒนานวัตกรรมอย่างรวดเร็ว”

ภายในงานประกอบด้วย โซนนิทรรศการ 7 โซน  การเทิดพระเกียรติ โซน พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย ,โซน นวัตกรรมประเทศไทย ที่มาพร้อมกับ 80 ผลงานนวัตกรรมจาก 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น (อุตสาหกรรม, สุขภาพ, ท่องเที่ยว, ไมซ์, อาหาร, เกษตร, การศึกษา, การเงิน, บิสิเนสโซลูชั่น และ ไลฟ์สไตล์) และ 8 โครงการเด่น (ย่านนวัตกรรม, ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี, ย่านวัตกรรมปุณวิถี, เชิงพื้นที่, ย่านสร้างสรรค์, เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก, อินโนฮับ, สตาร์ทอัพ) และ 15 หน่วยงานภาครํบที่มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุน ผู้ประกอบการ และสตาร์ทอัพภายใต้ โซน “รางวัลนวัตกรรม(Innovation Award) กับ 126 ผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยม โซน ”อาชีพในศตวรรษที่ 21” เสนอทิศทางของอาชีพในอนาคต พร้อมฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ โซน “องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม Innovation Driven Enterprise” โซน “International Innovation” ที่จะมาโชว์ผลงานนวัตกรรมระดับประเทศจาก 6 ประเทศ 21 องค์กร เช่น เกาหลีใต้ โปแลนด์, ฮ่องกง,ญี่ปุ่น, อิสลาเอล, มาเลเซีย และโซนผู้สนับสนุน รวมถึงเวทีไลฟ์สดของรายการ Shark Tank Thailand ซึ่งจะเปิดให้ชมบรรยากาศการทำรายการจริงครั้งแรกของโลก

งานในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของประเทศ เกิดการตื่นตัวในการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม ตั้งแต่กลุ่มเยาวชน สตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการ ภาครัฐ ผู้บริหาร และประชาชนทั่วไป จากการเข้ามารับบริการต่างๆ จากหน่วยงานรัฐ ศึกษาแนวทางการสร้างธุรกิจนวัตกรรม ศึกษาแนวโน้มธุรกิจนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นโอกาสครั้งสำคัญที่ไม่ควรพลาดกับเทศกาลนวัตกรรม งาน INNOVATION THAILAND EXPO 2018 ครั้งแรกในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4 – 7 ตุลาคม นี้ ที่ฮอลล์ 98 ไบเทค บางนา

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post NAKOHN SI OLD TOWN สานศิลป์ แผ่นดินทอง นครศรีฯ
Next post “หมูนอกคอก” หนึ่งชื่อของคุณคือชีวิตที่ดีขึ้นของแม่หมู
Social profiles