“รพส.ทองหล่อ” ใช้กลยุทธ์ร่วมทุนขยายธุรกิจ นำร่องร่วมทุนกับ “รพส.ฉลองภูเก็ต”

สพ.ญ.กฤติกา ชัยสุพัฒนากุล (ซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ และ น.สพ.อนุชา ชัยสมบูรณ์สุข (ขวา) ผู้บริหารโรงพยาบาลสัตว์ฉลองภูเก็ต จับมือร่วมทุนเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อที่ใช้กลยุทธ์การร่วมทุน โดยจะนำความเชี่ยวชาญและการมีระบบบริหารจัดการที่ดีเข้าไปพัฒนาระบบในโรงพยาบาลสัตว์ฉลองภูเก็ต ซึ่งเปิดให้บริการในภูเก็ตมากว่า 16 ปี และมีเข้าใจความต้องการของคนในพื้นที่ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ฉลองภูเก็ต

Social profiles