ทีม Swu Redemption คว้ารางวัลชนะเลิศ “Krungsri IMAX : The Young Digital Marketer 2018”

โรงภาพยนตร์กรุงศรีไอแมกซ์ ร่วมกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จัดประกวดแผนการตลาด Krungsri IMAX : The Young Digital Marketer 2018 ภายใต้หัวข้อ “สุดยอดนักวางแผนการตลาดด้านดิจิตอล” เพื่อวางแผนการโปรโมทโรงภาพยนตร์ Krungsri IMAX ผ่านช่องทางดิจิตอลมีเดีย สำหรับนิสิตนักศึกษาสามารถส่งแผนการตลาดเข้าประกวดเป็นทีม ๆ ละ 4 คน ชิงถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร เงินทุนการศึกษา บัตรชมภาพยนตร์ 3 มิติ และสิทธิ์การเข้ารับการฝึกงานเป็นเวลา 3 เดือน รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของโรงภาพยนตร์กรุงศรี ไอแมกซ์  ตลอดระยะเวลาที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง พร้อมตอกย้ำความสัมพันธ์ด้วยการลงนามต่อสัญญาสู่ปีที่ 14 ต่อเนื่องไปอีก 3 ปี กับการเป็นเนมมิ่งสปอนเซอร์ รวมทั้งหมด 4 สาขา คือ พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขารัชโยธิน และเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

สำหรับการจัดประกวดแผนการตลาด “Krungsri IMAX : The Young Digital Marketer 2018” ครั้งนี้  เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษานำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาดโปรโมทผ่านช่องทางดิจิตอลมีเดีย ได้ฝึกฝนการทำงานเป็นทีม มีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ รู้จักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้ฝึกการใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ในงานด้านการตลาด และสั่งสมประสบการณ์เพื่อต่อยอดให้สัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาอีกด้วย

แผนการตลาดที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศรวม 10 ทีม ซึ่งแต่ละทีมมีเวลา 10 นาที ในการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ คือ นรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน), วรรณิภา รุ่งเรือง ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายกิจกรรมการตลาด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง นักการตลาดสาขาดิจิตอลชื่อดังและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคะแนนการนำเสนอจะนำรวมเข้ากับคะแนนผลงาน

ปรากฏว่า ทีม Swu Redemption จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คว้ารางวัลทีมชนะเลิศ รับถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร, ทุนการศึกษา 50,000 บาท, บัตรชมภาพยนตร์ 3 มิติ โรงภาพยนตร์กรุงศรี  ไอแมกซ์ จำนวน 100 ใบ มูลค่า 50,000 บาท พร้อมสิทธิ์เข้ารับการฝึกงานฝ่ายการตลาดโรงภาพยนตร์กรุงศรี ไอแมกซ์ เป็นเวลา 3 เดือน ส่วนรางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ตกเป็นของ ทีม3 Zaap จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร, ทุนการศึกษา 30,000 บาท, บัตรชมภาพยนตร์ 3 มิติ กรุงศรีไอแมกซ์ จำนวน 50 ใบ มูลค่า 25,000 บาท พร้อมสิทธิ์เข้ารับการฝึกงานฝ่ายการตลาดโรงภาพยนตร์กรุงศรี ไอแมกซ์ เป็นเวลา 3  เดือน  และรางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นของ ทีม The Victorious Secret จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร, ทุนการศึกษา 20,000 บาท, บัตรชมภาพยนตร์ 3 มิติ กรุงศรีไอแมกซ์ จำนวน 25 ใบ มูลค่า 12,500 บาท พร้อมสิทธิ์เข้ารับการฝึกงานฝ่ายการตลาดโรงภาพยนตร์กรุงศรีไอแมกซ์ เป็นเวลา 3 เดือน นอกจากนี้ ยังมี รางวัลพิเศษ Popular Content เป็นของ ทีมสายสมรนอนเมเจอร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับรางวัลทุนการศึกษา 25,000 บาท

 

 

Social profiles