สรยท.จัดอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพยุคดิจิตอลใหกับสมาชิกฯ

นายภูวนาถ เผ่าจินดา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) เป็นประธานจัดอบรมเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มทักษะพัฒนาอาชีพกับสมาชิกฯให้ก้าวทันการขับเคลื่อนของสื่อยุคใหม่ในโลกดิจิตอล ภายใต้หัวข้อ Social Media for Media : ทำให้ได้ ทำให้โดน ด้วยสื่อออนไลน์” มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาชีพยุคดิจิตอลให้สมาชิก นำความรู้และมุมมองใหม่ๆ เรื่องการทำสื่อออนไลน์ไปใช้กับในการพัฒนาสื่อของตนเอง ให้ทันสมัยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น ทั้งในมิติของผู้บริโภคข่าวสารและเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสื่อสารกับผู้บริโภค โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ คือ คุณเตมีย์ เตมียงค์ Digital Media Director GMM GRAMMY, คุณกัมพล ธนาปัญญาวรคุณ กรรมการผู้จัดการ และคุณตวงพร สุเนต์ตา ผู้จัดการทีมที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ บริษัท ไอท้อปพลัส จำกัด โดยมีสมาชิกฯ เข้าอบรมจำนวนมาก ทั้งนี้ มีคุณกรกช ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอบโซลูทพีอาร์ จำกัด และคุณศศิธร กนิษฐ์โรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศศิพีอาร์ จำกัด ร่วมบริหารจัดการร่วมกับคณะกรรมการสมาคมฯในการสัมมาครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสัมมนา “เควีแมนชั่น” ถ.สุขุมวิท 81 เมื่อเร็วๆ นี้

Social profiles