ประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ครั้งที่ 8 “น้อมรำลึก สืบสานงานพ่อของแผ่นดิน”

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ร่วมกับ กรมประมง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมงาน “ประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ครั้งที่ 8” ภายใต้แนวคิด “น้อมรำลึก สืบสานงานพ่อของแผ่นดิน” เนื่องด้วย วันที่ 7 พฤศจิกายน ของทุกปี ถือเป็นวันรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จทรงปล่อยพันธุ์ปลาจากบ่อส่วนพระองค์ ลงในบ่อเลี้ยงของแผนกทดลองและเพาะเลี้ยง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร และพระราชทานพันธุ์ปลาให้ข้าราชการและเกษตรกร นำไปเลี้ยงเพื่อแพร่ขยายพันธุ์ ซึ่งถือเป็นพระราชดำริเริ่มแรกในการเลี้ยงปลาเพื่อเป็นอาหารของประชาชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่องานด้านการประมง จึงจัดงานประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้ภายในงานแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 โซนใหญ่ดังนี้  

โซนที่ 1 นิทรรศการปลาพระราชทาน “ปลาของพ่อ” จัดแสดงประวัติความเป็นมาของปลาพระราชทานทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ปลาหมอเทศ ปลานิล ปลากระโห้ และปลานวลจันทร์ทะเล ประกอบกับจัดแสดงปลามีชีวิต

โซนที่ 2 นิทรรศการ 70 ปี แห่งการทรงงาน จารึกไว้ในแผ่นดิน “รูปของพ่อ”  จัดแสดงภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยรวบรวมภาพพระราชกรณียกิจการทรงงานด้านการประมงที่ตรึงอยู่ในความทรงจำของปวงชนชาวไทยเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่มีต่อด้านการประมงไทยตลอดมา

โซนที่ 3 โครงการเกษตรอทิตยาทร จัดแสดงนิทรรศการกิจกรรมในโครงการเกษตรอทิตยาทร ซึ่งเป็นโครงการในพระดำริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เพื่อถ่ายทอดความรู้วิชาการทางการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายในนิทรรศการมีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ร้านค้าของโครงการฯ

โซนที่ 4 ตลาดส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประมง “ต่อยอดสิ่งที่พ่อให้” เปิดโอกาสให้เกษตรด้านการประมงสามารถนำผลิตภัณฑ์ด้านการประมงมาจำหน่ายภายในงานเพื่อส่งเสริมการตลาดให้แก่เกษตรกร

โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2561  ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต

Social profiles