เครือสหพัฒน์ โชว์แนวคิด 11 โครงการประชารัฐ ในงาน “ประชารัฐ @ เครือสหพัฒน์ ศรีราชา ร่วมใจ”

นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ กล่าวว่า เครือสหพัฒน์ได้ริเริ่มดำเนินโครงการประชารัฐมาตั้งแต่ปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขานรับนโยบายประชารัฐของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยที่ผ่านมาได้สนับสนุนให้บริษัทในเครือจัดทำโครงการประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ และประชารัฐเพื่อสังคม ซึ่งโครงการต่างๆ มีผลการดำเนินการเป็นที่น่าพอใจ เครือสหพัฒน์จึงได้จัดงาน “ประชารัฐ @ เครือสหพัฒน์ ศรีราชา ร่วมใจ”

งาน “ประชารัฐ @ เครือสหพัฒน์ ศรีราชา ร่วมใจ” จัดขึ้นในวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2561 ที่ สนามกีฬากลางเครือสหพัฒน์ ศรีราชา เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายในงานมีการจำหน่ายอาหารและสินค้าโอทอป จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ และการแสดงศิลปะพื้นบ้าน สำหรับ วันที่ 20 ตุลาคม จะเพิ่มการแสดงผลงานโครงการประชารัฐในเครือสหพัฒน์ เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาวิธีคิดและรายละเอียดการดำเนินงาน และนำไปต่อยอดในการพัฒนาชุมชนของตนเอง รวมทั้งยังมีกิจกรรมพิเศษ อาทิ สาธิตการเย็บถุงผ้า ตกแต่งถุงผ้า พร้อมจำหน่ายถุงผ้าเพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิพระดาบส, กิจกรรมฐานการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 4 ฐาน ได้แก่ ฐานสบู่และเทียนเจลหรรษา ฐานของเล่นวิทยาศาสตร์แสนสนุก ฐานบิงโกวิทยาศาสตร์ และฐานหุ่นยนต์, ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ และตกแต่งหมวกเพื่อมอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งที่ทำคีโม, อบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขอนามัยช่องปาก และการดูแลสุขภาพผิวอย่างถูกวิธีและสอนการแต่งหน้าขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างสุขภาพผิวที่ดี

สำหรับโครงการประชารัฐเครือสหพัฒน์ที่นำมาจัดแสดงในงานนี้มีทั้งสิ้น 11 โครงการ ได้แก่ โครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ (Excellent Model School) โดยบริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โครงการนาฏศิลป์ไทยสู่เยาวชน พัฒนศิลป์สร้างคน สืบทอดวัฒนธรรมไทย โดยความร่วมมือของ 4 บริษัทในเครือสหพัฒน์ ได้แก่ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) โครงการ Sahapat Admission โดยบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) โครงการ Science on Mobile โดยบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) โครงการ OCC สานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพ โดยบริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) โครงการสอนเย็บผ้า สร้างอาชีพสู่สังคม โดยบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนา จังหวัดลำพูน โดยบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โครงการ ปลูกไผ่คืนผืนป่า สร้างอาชีพ โดยบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านมเพื่อชุมชน โดยบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) โครงการ LION Oral Health Promotion and Prevention โดยบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด และ โครงการประชารัฐร่วมใจ ILC หัวใจสีเขียว เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด

Previous post การประกวด ALTITUDE MEN INTERNATIONAL 2018
Next post LOTS Wholesale Solutions เปิดตัวสาขาที่สองในกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย
Social profiles