ปูนอินทรีรับมอบโล่รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข (ซ้าย) กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ ปูนอินทรี รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา (ขวา) ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้มอบ ณ ห้องศรียานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อเร็วๆ นี้ 

ทั้งนี้ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการ โรงเรียนสีเขียวหรือ “INSEE Green School” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมหัวใจสีเขียว (Green Heart Campaign) เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกล โดยได้น้อมเกล้าฯ ถวายศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยน้ำกืน) ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย แล้ว และในขณะนี้กำลังก่อสร้างศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม) อ.เชียงคำ จ.พะเยา ซึ่งมีกำหนดเข้าเฝ้าฯ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

Social profiles