งานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2561 ณ ศูนย์ศึกษาสมุนไพรสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) – เทพนิมิต วราราม

งานกฐินสามัคคีประจำปี 2561 ของศูนย์ศึกษาสมุนไพรสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) – เทพนิมิต วราราม ที่จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ประธานฝ่ายสงฆ์ ได้มอบหมายให้ ท่านเจ้าคุณ พระสุขุมธรรมเวที (หลวงพ่อบุญ) เจ้าคณะอำเภอครบุรี เจ้าอาวาสวัดจระเข้หิน จังหวัดนครราชสีมา  เป็นตัวแทน

ในการนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  นายวิเชียร  จันทรโณทัย ได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นางปิยะฉัตร อินสว่าง เป็นตัวแทนต้อนรับท่านเจ้าคุณพระสุขุมธรรมเวทีฯ และร่วมเป็นเกียรติในงานพร้อมทั้งถวายเครื่องไทยธรรม พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์  เหล็กจันอัด  ปลัดอาวุโส อำเภอสีคิ้ว ร่วมเป็นเกียรติในงาน  โดยมี คุณอัมพร ประสพทรัพย์ และ คุณสุพร  ประสพทรัพย์ เป็นเจ้าภาพใหญ่  ในการทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2561 พร้อมกันนี้ยังมีเจ้าภาพร่วมจากหลากหลายหน่วยงานด้วยกัน อาทิเช่น กลุ่ม บริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด  ผู้ผลิตรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ ผู้จัดแสดงคอนเสิร์ตทีวี 3 สัญจร พาวเวอร์ทีมคอนเสิร์ต ครอบครัวดนตรี ผู้ผลิตสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHZ. และ F3 Fan Club จากไทยทีวีสีช่อง 3 , บจก. ไทย อินดิเพนเดนท์ เน็ตเวิร์ก เอเยนซี่ – กลุ่มบมจ. กันตนา กรุ๊ป, สายหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ , สายบมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล – พนักงานกลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒนฯ ตลอดจนสายศิษยานุศิษย์ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมียอดเงินรวมของกฐินสามัคคีประจำปี 2561 จำนวนทั้งสิ้น  877,142.75 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

โดยกำหนดการทอดผ้ากฐินนั้นถือเป็นกาลทานซึ่งตามพระวินัยได้กำหนดไว้คือ ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ( นับจากวันออกพรรษาออกไป 1 เดือน) ซึ่งถ้ามีการทอดก่อน หรือ หลังในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ก็จะไม่ถือว่าเป็นการทอดผ้ากฐิน และสามารถที่จะทำได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ดังนั้นอานิสงส์จากการทำบุญทอดผ้ากฐินประจำปีจึงถือว่ามีอานิสงส์มาก

สำหรับงานทอดผ้ากฐินสามัคคีประจำปีของศูนย์ศึกษาสมุนไพรสมเด็จพระพุฒาจารย์ในปีนี้นั้น พิเศษกว่าทุกปีคือ นอกจากจะได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาร่วมมาเป็นเกียรติในงานนี้แล้วนั้น ยังได้เชิญท่านสื่อมวลชนทุกแขนงมาร่วมงานและทำข่าวในงานทอดกฐินในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้เพราะทางศูนย์ฯ ต้องการจะประชาสัมพันธ์เพื่อญาติโยมทั้งหลายทุกสารทิศได้ทราบข่าวสาร และร่วมกันมาช่วยสร้างพื้นที่ดังกล่าวนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์และใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ในอนาคต

ศูนย์ศึกษาสมุนไพรสมเด็จพระพุฒาจารย์ฯ ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการริเริ่มบุกเบิกขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยคุณเสาวนีย์  บุนนาค เป็นผู้มอบที่ดินจำนวน  9 ไร่ผืนนี้ถวายให้กับท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ฯ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม จากนั้นท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ฯ จึงได้ทำการมอบหมายให้ท่านพระครูวิจารณ์โกศล ซึ่งเป็นเลขาสนองงานของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้พื้นที่แห่งนี้ในการปลูกพืชสมุนไพรไทย เพื่อให้เป็นสถานศึกษาหาความรู้ในเรื่องของสมุนไพร  และยังให้ประโยชน์ในด้านของการรักษาโรคต่างๆ ในอนาคต ตามรอยศาสตร์ของพระราชาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

การดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ตั้งแต่เริ่มตั้งศูนย์ฯ จนถึงปัจจุบัน ผ่านไปได้ด้วยดีด้วยความอนุเคราะห์จากญาติโยมและศิษยานุศิษย์จากทุกสารทิศของท่านพระครูวิจารณ์โกศล จนทำให้ศูนย์ฯ สามารถสร้างอาคาร คสล. อเนกประสงค์ได้ 5 หลัง พร้อมทั้งสามารถขุดสระน้ำเพื่อกักเก็บน้ำในฤดูฝน และใช้ประโยชน์ในพื้นที่การเพาะปลูกของศูนย์ฯ ในฤดูแล้ง โดยมีท่านพระครูวิจารณ์โกศลในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นผู้ดำเนินการสนองงานในท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ

ทั้งนี้ พื้นที่ส่วนใหญ่ของศูนย์ศึกษาสมุนไพรฯ ยังคงต้องพัฒนาอีกหลายจุดด้วยกันกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ดังนั้น ยังคงต้องขอความอนุเคราะห์จากญาติโยมพุทธสานิกชนทุกท่านในการช่วยทำนุบำรุงเพื่อให้พื้นที่แห่งนี้ได้เป็นสถานศึกษาและสถานบำบัดโรคโดยใช้พืชสมุนไพรไทยที่เพาะปลูกภายในศูนย์ฯ พร้อมกันนี้ยังเป็นพื้นที่ของการสืบสานพระพุทธศาสนาของคนในชุมชนที่จะเข้ามาสวดมนต์ ถือศีลและปฏิบัติธรรมในทุกวันสำคัญทางศาสนาอีกด้วย

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ https://www.facebook.com/CenterHerbsSikhio

Previous post เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Launching New Product ANNABELLA
Next post ฮุนได เปิดตัวผู้แทนจำหน่ายแห่งใหม่ที่อยุธยา
Social profiles